พระทำ ทหารช่วย แจกน้ำมงคล15 อำเภอสู้กับ covid-19

70

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2564 เวลา 09.09 น. ที่วัดมิ่งเมือง ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน คณะสงฆ์จังหวัดน่าน โดย พระราชทานอภิบาล ปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าคณะจังหวัดน่าน  จังหวัดน่านและภาคีกัลยามิตร พิชิตโควิดน่าน  หน่วยทหารในพื้นที่จังหวัดน่าน นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยพะเยา และ พระภิกษุสามเณร  ช่วยกันได้นำน้ำดื่มที่ได้ผ่านพิธีเจริญพระพุทธมนต์  พร้อมวัตถุมงคลอื่นๆ ติดสติ๊กเกอร์ ขวดน้ำพุทธมนต์ เพื่อนำขึ้นรถไปส่งต่างอำเภอ นำไปแจกจ่ายประชาชนทั้ง 15 อำเภอ

กิจกรรมดังกล่าว ได้รับความอนุเคราะห์จากมณฑลทหารบกที่ 38 นำส่ง อำเภอบ้านหลวงและอำเภอเมืองน่าน หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 31 นำไปพื้นที่อำเภอท่าวังผาอำเภอปัวและอำเภอเชียงกลาง กรมทหารพรานที่ 33 นำไปพื้นที่อำเภอสองแควอำเภอทุ่งช้างอำเภอเฉลิมพระเกียรติและอำเภอบ่อเกลือหน่วยกองพันทหารม้าที่ 10 นำไปในพื้นที่อำเภอภูเพียงอำเภอแม่จริมนำไปที่อำเภอเวียงสาอำเภอนาน้อยและอำเภอนาหมื่นซึ่งจะไปมอบให้ที่ว่าการอำเภอแต่ละอำเภอหลังจากนั้นกำนันและผู้ใหญ่บ้านก็จะมารับจากที่ว่าการอำเภอไปแจกจ่ายแก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ของตนซึ่งเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการพิชิต covid-19 ร่วมกันทั้งจังหวัดเพื่อไม่ให้ covid-19 แพร่กระจายไปสู่พี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดน่านตลอดไป

ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น  จ.น่าน/รายงาน