ทหารพรานมอบผ้าห่มช่วยภัยหนาว

55

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 18 ม.ค. 64 พ.อ.เอกพงษ์ กฤตยาเกียรติชุติ ผบ.ชค.กรม.ทพ.12(ผู้บังคับชุดควบคุมกรมทหารพรานที่12) ได้มอบหมายให้ ร.อ.เตชทัต เฉลิมจิตต์ ผบ.ร้อย ทพ.1207(ผู้บังคับกองร้อยทหารพรานที่1207) พร้อมกำลังพลจิตอาสา ร้อย ทพ.1207 ร่วมกับผู้นำชุมชน และ ผู้นำหมู่บ้าน นำผ้าห่มกันหนาว เครื่องอุปโภค-บริโภคพร้อมอุปกรณ์ป้องกันไวรัสโควิด-19 เดินทางไปมอบให้แก่ผู้ยากไร้ตามหมู่บ้านชายแดน พื้นที่หมู่บ้านกุดหิน,หมู่บ้านเขาน้อยน้ำซับ,หมู่บ้านแสนสุข และ หมู่บ้านทุ่งศรีวิไล ใน ต.คลองน้ำใส อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว เพื่อเป็นการช่วยเหลือ บรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น เป็นการสร้างขวัญและกำลังใจ ให้กับประชาชนผู้ยากไร้ตามหมู่บ้านชายแดน ที่กำลังประสบภัยหนาว อีกทั้งยังต้องรักษาสุขภาพในการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายกองทัพบกไม่ทอดทิ้งประชาชนของ พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก และ พล.ท.เจริญชัย หินเธาว์ แม่ทัพภาคที่1 ซึ่งได้สร้างความซาบซึ้งแก่ประชาชนและผู้ยากไร้ตามหมู่บ้านชายแดน เป็นอย่างมาก นอกจากนี้ ร.อ.เตชทัต เฉลิมจิตต์ ผบ.ร้อย ทพ.1207 ยังได้มอบเงินเพื่อช่วยเหลือเบื้องต้นให้แก่ผู้ยากไร้และผู้ป่วยติดเตียง เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจอีกด้วย

ชัชวาลย์  โสภาพันธ์ จ.สระแก้ว/รายงาน