ผู้การปทุมฯ เรียกประชุมเข้มป้องกันโควิด-19

72

เมื่อวันที่ 18 ม.ค. 64 เวลา 15.00 น. พล.ต.ต.ชยุต มารยาทตร์ ผบก.ภ.จว.ปทุมธานี ซึ่งได้รับมอบหมายจากนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผวจ. ปทุมธานี ให้เป็นผู้ตรวจ ติดตาม กำกับการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในเขตพื้นที่อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ตามคำสั่ง จ.ปทุมธานี ที่ 300/2564 ลง 8 ม.ค.64 มาเป็นประธานการประชุม ส่วนราชการที่มีหน้าที่รับผิดชอบในเรื่องดังกล่าว โดยมี นายนิติชัย วิริยานนท์ นอภ.คลองหลวง พ.ต.อ.เกียรติศักดิ์ มิตรปราสาท ผกก.สภ.คลองหลวง พ.ต.อ.อำนวยพันธ์ นิลน้อย ผกก.สภ.คลองห้า นายชวลิต ประเสริฐสุด สธ.อ.คลองหลวง นายกเทศมนตรี และ จนท.ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมใหญ่ ที่ว่าการ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

พล.ต.ต.ชยุต มารยาทตร์ ผบก.ภ.จว.ปทุมธานี  กล่าวถึงคำสั่งและแนวทางการปฏิบัติในเชิงรุก โดยการออกแผนล่วงหน้าเพื่อสุ่มตรวจแรงงานต่างด้าว ที่ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม และสถานประกอบการในเขตพื้นที่รับผิดชอบเพื่อตรวจหากลุ่มเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าวและรายงานผลการปฏิบัติให้นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผวจ.ปทุมธานี ทราบโดยเร็วต่อไป

สมเกียรติ ทรัพย์เฉลิม จ.ปทุมธานี / รายงาน