สธ.น่านแจ้งพ้นระยะกักตัวไม่พบผู้ติดเชื้อ

62

วันที่ 18 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น.ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินกรณีโรคโควิด 19 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่านแจ้งว่า กรณีรายงานตามไทม์ไลน์ผู้ติดเชื้อโควิด 19 จากจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เกี่ยวข้องกับจังหวัดน่าน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ได้ดำเนินการเฝ้าระวังและควบคุมโรค แล้วขณะนี้ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงและเสี่ยงต่ำได้พ้นระยะการกักตัวและตรวจไม่พบเชื้อแล้ว ทุกรายสามารถอยู่ในชุมชนได้ตามปกติขอความร่วมมือให้ประชาชนทุกคนปฏิบัติตามชีวิตวิถีใหม่อย่างเคร่งครัด

ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น จ.น่าน/รายงาน