พัทลุงแถลงข่าวการติดเชื้อไวรัสโควิด

141

เมื่อเวลาประมาณ  13.30  น.วันที่  18 ม.ค.64 ที่ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง  นายกู้เกียรติ  วงศ์กระพันธุ์  ผวจ.พัทลุง  นพ.ไพศาล  เกื้ออรุณ  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพัทลุง  และ นพ.จรุง  บุญกาญจน์   ผอ.รพ.พัทลุง และคณะ  ได้ร่วมกันแถลงข่าวของรายละเอียดการติดเชื้อไวรัสโควิด – 19  ของแรงงานชาวต่างด้าว  ซึ่งเป็นชาวลาว  เพศหญิง  1  คน  และแรงงานชาวเมียนมา  เพศชาย – หญิง  จำนวน  2  ราย  รวม  3  คน

ผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด-19 ทั้ง  3  ราย ขณะนี้นอนพักรักษาตัวใน  รพ.บางแก้ว  ซึ่งจากการนำตัวผู้ป่วยไปตรวจสารคัดหลั่งใน  รพ.พัทลุง  พบว่าทั้ง  3  ราย  มีเชื้อที่ไม่รุนแรง  เชื้อค่อนข้างน้อย  ทุกๆรายอาการดี  และจากการขยายผลการตรวจสารคัดหลั่งของผู้ใกล้ชิดของผู้ติดเชื้อที่มีความเสี่ยงสูงของผู้ป่วยทั้ง  3  ราย  จำนวน   51  คน  พบว่ามีสารคัดหลั่งเป็นลบ  จำนวน  30  คน  รอผลการตรวจอีก   20   คน  ในขณะเดียวกันก็ยังได้ติดตามผู้มาใช้บริการกับสาวสัญชาติลาวในร้านคาราโอเกะดังกล่าวอีก  4  ราย  แต่ขณะนี้ยังตามตัวไม่พบแต่อย่างใด

นพ.พศาล  เกื้ออรุณ  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพัทลุง  เผยว่า  ในการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19  ในรอบที่  2  นั้น  มีการตรวจคัดกรองผู้ที่เป็นปอดบวม  กลุ่มความเสี่ยงตามหลักระบาดวิทยา  และกลุ่โรคที่เป็นความเสี่ยงของการเกิดโรคโควิด – 19  ฯลฯ รวม  264  ราย  ซึ่งเป็นผลลบทั้งหมด ส่วนคนต่างด้าวตรวจไป  18  ราย  มีผลเป็นลบเช่นกัน  และมีการตรวจตัดกรองตามความเห็นชอบของคณะกรรมกรควบคุมโรคจังหวัดฯ   จำนวน  275  ราย  ซึ่งมีผลเป็นลบเช่นกัน  ในส่วนของ   นพ.จรุง  บุญกาญจน์   ผอ.รพ.พัทลุง  กล่าวว่า  จากการตรวจสารคัดหลั่งของผู้ป่วยติดเชื้อทั้ง  3  รายนั้น  ทุกคนมีปอดเป็นปกติ  มีอาการน้อยมาก  โอกาสแพร่เชื้อมีน้อยมาก  สำหรับครอบครัวของผู้ติดเชื้อนั้นไม่มีผู้ติดเชื้อแต่อย่างใด

สุธรรม คงเพชร จ.พัทลุง/รายงาน