“อนุทิน”ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมรพ.สนามธรรมศาสตร์

65

เมื่อเวลา 08.00.น. วันที่ 18 มกราคม 64 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ โรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์ ตั้งอยู่ภายใน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง  จังหวัดปทุมธานี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์ พร้อมด้วย นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ศ.ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ ประธานการรมการบริหารโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ รศ.นพ.พฤหัส ต่ออุดม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ นายแพทย์สุรินทร์ สืบซึ้ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปริญญา เทวานฤมิตรกุล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสภาบันวิจัยระบบสาธารณสุข นายนิติชัย วิริยานนท์ นายอำเภอคลองหลวง และทีมแพทย์ พยาบาลเข้าร่วมโรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์ สำหรับผู้ป่วย covid-19 ขนาด 308 เตียง

นายอนุทินฯได้ตรวจเยี่ยมบริเวณโดยรอบภายในของโรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์ พร้อมให้กำลังใจทีมคณะแพทย์และทีมอาสาสมัครโครงการกำลังใจสู้ภัยโควิดปทุมธานี ที่เสียสละปฏิบัติหน้าที่ดูแลผู้ป่วยอยู่ในขณะนี้ พร้อมมอบอุปกรณ์ป้องกันการระบาดของเชื้อโควิด-19 ทั้งหน้ากากอนามัยและแอลกอฮอล์แก่ทีมแพทย์อีกด้วย โดยภายหลังตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจนั้นนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขพร้อมคณะได้เดินทางกลับทันที

สำหรับโรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์จะมีความพร้อมสูงสุดในการรับผู้ป่วยภายใน 24 ชั่วโมง จัดบุคลากรทางการแพทย์ครบทุกประเภทอย่างพอเพียง เพื่อรองรับผู้ป่วย covid-19 ที่มีอาการไม่รุนแรง (Mild case) จากโรงพยาบาลต่างๆ ในจังหวัดปทุมธานี และเขตสุขภาพที่ 4 และรับส่งต่อผู้ป่วยจากโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยในเครือข่าย UHOSNET ซึ่งในพื้นที่ กทม. จะประกอบด้วย โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และโรงพยาบาลวชิรพยาบาล มาดูแลรักษาที่โรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์ เพื่อให้มีเตียงว่างมากขึ้นในโรงพยาบาลหลักเหล่านี้ ซึ่งจะทำให้โรงพยาบาลหลักที่กล่าวมาสามารถทุ่มเททรัพยากรในการดูแลผู้ป่วย covid-19 ที่มีอาการหนักได้อย่างเต็มที่ และเพื่อให้โรงพยาบาลหลักเหล่านี้สามารถเตรียมความพร้อมรองรับผู้ป่วยอีกจำนวนมากที่จะเข้าสู่โรงพยาบาลหลัก ทั้งนี้ โรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์ สามารถรองรับผู้ป่วย covid-19 ได้ถึง 308 เตียง หรือหากมีความจำเป็นอาจจะขยายศักยภาพการรับผู้ป่วยในเป็น 420 เตียง

สมเกียรติ ทรัพย์เฉลิม จ.ปทุมธานี/ รายงาน