ชาวนาอีสานเฮโล!หว่านข้าวนาปรังกว่า260,000ไร่

90

ชาวนาอีสานกลาง แห่ หว่านข้าวนาปรังเกือบเต็มพื้นที่แล้ว หลังเขื่อนอุบลรัตน์ ลำปาว และจุฬาภรณ์ส่งน้ำให้ พื้นที่เกษตรใน 5 อำเภอของจังหวัดขอนแก่นและมหาสารคามกว่า 260,000 ไร่กำลังเริ่มหว่านข้าว

18ม.ค.64/ นายศักดิ์ศิริ อยู่สุข ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 6 กล่าวว่า ขณะนี้เขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น  มีน้ำ 1,426 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 60 ของความจุเก็บกัก มีน้ำใช้การได้ 845 ล้าน ลบ.ม. โดยได้วางแผนจัดสรรน้ำฤดูแล้ง 63/64 ไว้ 645 ล้าน ลบ.ม. ซึ่งได้รับความเห็นชอบแผนจัดสรรน้ำฤดูแล้ง ปี 63/64 จากคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดขอนแก่น เพื่อสนับสนุนการอุปโภค-บริโภค รักษาระบบนิเวศ อุตสาหกรรม และอื่นๆ ประมาณ 115 ล้าน ลบ.ม. ส่วนอีก 530 ล้าน ลบ.ม. ส่งให้กับพื้นที่การเกษตรในเขตชลประทาน ล่าสุดโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวายซึ่งมีพื้นที่ชลประทาน 263,445 ไร่ ประกอบไปด้วยอำเภอน้ำพอง อำเภอซำสูง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น และอำเภอเชียงยืน อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคามได้ส่งน้ำเข้าระบบคลองส่งน้ำชลประทานสายใหญ่ฝั่งซ้ายและฝั่งขวาแล้ว ซึ่งสร้างความดีใจให้เกษตรกรอย่างมาก เนื่องจาก 2 ปีที่ผ่านมาพื้นที่นี้ไม่ได้ทำนาปรังเพราะเกิดภัยแล้ง ปีนี้เขื่อนอุบลรัตน์มีน้ำเพียงพอ เกษตรกรจะมีรายได้มาจุนเจือครอบครัว

created by dji camera

ส่วนเขื่อนลำปาว จังหวัดกาฬสินธุ์มีน้ำใช้การได้ 803 ล้าน ลบ.ม. โดยได้วางแผนจัดสรรน้ำฤดูแล้ง 63/64 ไว้ 440 ล้าน ลบ.ม. ซึ่งมีแผนจัดสรรน้ำเพื่อการเกษตร 250 ล้าน ลบ.ม. แก่พื้นที่เพาะปลูก 120,000 ไร่ ที่เขื่อนจุฬาภรณ์ จังหวัดชัยภูมิมีน้ำใช้การ 112 ล้าน ลบ.ม. โดยได้วางแผนจัดสรรน้ำฤดูแล้ง 63/64 ไว้ 95 ล้าน ลบ.ม. ซึ่งมีแผนจัดสรรน้ำเพื่อการเกษตร 55 ล้าน ลบ.ม. แก่พื้นที่เพาะปลูก 28,045 ไร่  ขณะนี้ทั้ง 3 เขื่อนได้ส่งน้ำเพื่อการเกษตรเข้าสู่แปลงนา เกษตรกรไถเตรียมแปลงและเริ่มหว่านข้าวเกือบเต็มพื้นที่แล้ว

“สำนักงานชลประทานที่ 6 ยืนยันว่า มีน้ำเพียงพอสนับสนุนจนถึงวันที่ 30 เมษายน หรือสิ้นสุดฤดูแล้งแน่นอน แต่ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนใช้น้ำอย่างอย่างประหยัด คุ้มค่า และแบ่งปัน เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมอย่างทั่วถึง” นายศักดิ์ศิริกล่าว

กัลฑภรณ์ สุขเย็น รายงาน