ผลการออกสลากกาชาดอุตรดิตถ์ ปี 2564

235

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2564 เวลา 21.00 น. ที่บริเวณหน้าอนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหัก อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ นายผล  ดำธรรม ผวจ.อุตรดิตถ์ เป็นประธาน ในพิธีออกรางวัลสลากกาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2564 พร้อม นางวันทนา  ดำธรรม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์และนายพิภัช  ประจันเขตต์ รอง ผวจ.อุตรดิตถ์(1) นายสหวิช  อภิชัยวิศรุตกุล รอง ผวจ.อุตรดิตถฺ(2) หัวหน้าส่วนราชการ และ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

สำหรับผลการออกรางวัลสลากกาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2564 มีดังนี้ รางวัลที่ 1 รถยนต์ปิกอัพ 4 ประตู จำนวน 1 รางวัล  ได้แก่ สลากหมายเลข 44947 รางวัลที่  2  รถจักรยานยนต์ จำนวน 8 รางวัล ได้แก่  สลากหมายเลข 47979  42302  13801  53918  52432  61344  35125  10335  รางวัลที่ 3  ตู้เย็น 5.9 คิว  จำนวน 16 รางวัล ได้แก่ สลากหมายเลข 14195  42993  30543  11389  02412  14374  32197  61519  53380  68643  68677  24748  77869  58333  46669  09518  รางวัลที่ 4 โทรทัศน์สี 32 นิ้ว จำนวน 16 รางวัล  ได้แก่ สลากหมายเลข 00856  13260  34715  33105  03216  27228  21266  72823  22245  13157  01670   46149  70909  31931  15152  06054   รางวัลที่ 5  พัดลม 18 นิ้ว จำนวน 32 รางวัล ได้แก่ สลากหมายเลข 14229  65613 05547  38593  78423  37467 56772  05776 72061 34531  28483  31771  57438  43469  29120  30230  74844  23368  01839  53660  45493 49473  26424  53764  51904  31115   09397  11636  54992  15671  75571   54648 เลขท้าย 2 ตัว มูลค่าประมาณ 300 บาท ได้แก่  92 เลขท้าย 3 ตัว มูลค่าประมาณ 1,000 บาท ได้แก่ 699

สำหรับ รางวัลจะจ่ายแก่ผู้ถือสลากการกุศลที่ถูกรางวัลเท่านั้น ส่วนบัตรจำหน่ายไม่หมด แต่ละรางวัลจะต้องลดตามส่วน ผู้ถูกรางวัลต้องขอรับภายใน 30 วัน นับจากวันที่ออกรางวัล มิฉะนั้นจะถือว่า สละสิทธิ์ โดยขอรับได้ที่ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ ชั้น 4 (ห้องเสมียนตราจังหวัดอุตรดิตถ์) ตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 2564 จนถึงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564

ประสิทธิ์  ผึ้งสุข จ.อุตรดิตถ์/รายงาน