เลือกตั้งเทศบาลเมืองคอนเริ่มคึกคัก

275

เมื่อเวลา 10.00น.วันที่ 17มค.2564 ดร.กณพ เกตุชาติ หน.ทีม”สมนึก” ว่าที่ผู้สมัครนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช พร้อมผู้บริหารทีมรองนายกเทศมนตรี 4คนได้แก่ นายอนุสรณ์ พงษ์เกษมพรกุล ดร.ภาวินทร์ ณ พัทลุง,นายฉัตรชัย อรุณสุวรรณกร และ ดร.วงศ์วชิร โอวรารินท์ และเปิดตัวว่าที่ผู้สมัคร สท.ทั้ง4เขต24คน ได้แถลงข่าวกับสื่อมวลชนถึงความพร้อมของทีม”สมนึก”ที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราชและสท.เทศบาลนครนครศรีธรรมราชว่าตนและทีมสมนึกทุกคนมีความพร้อมสู้ศึกเลือกตั้งเทศบาลในครั้งนี้แล้ว

นายกณพ   เกตุชาติ หน.ทีม”สมนึก” แถลงว่านโยบายหลักๆที่เป็นเรื่องใหญ่ของทีม”สมนึก”หลังจากทีมของตนลงพื้นที่สัมผัสกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่มายาวนานนับสิบปีที่ผ่านมา เรื่องสำคัญที่สุดก็คือเรื่องของระบบประปา จะต้องฟื้นฟูระบบประปาทั้งระบบตั้งแต่แหล่งน้ำดิบลงสู่โรงกรองทั้งสองโรง การส่งท่อและการติดตั้งระบบอัตโนมัติที่เราจะดูทางมือถือได้ว่าน้ำดิบเรามีพร้อมมัย น้ำในถังน้ำใสเท่าไหร่ แรงดันสูงแรงดันต่ำเท่าไหร่ ท่อแตกตรงไหน น้ำแดงไม่แดงมีคุณภาพหรือไม่ก็จะมีการติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นระบบมาตรฐานที่การประปาส่วนภูมิภาคใช้อยู่แล้ว ระบบจะปรากฏในเว็ปไซด์ของเทศบาลและทุกคนในเขตเทศบาลสามารถดูได้ ประปาในเขตเทศบาลน้ำจะต้องใสและเพียงพอ น้ำจะไม่ขาดในหน้าแล้ง เราจะต้องบริหารจัดการอย่าให้ประชาชนเดือดร้อน เราทำได้และเราเคยทำมาแล้ว

นโยบายต่อไปคือเรื่องเก็บขยะ รถเก็บขยะจะต้องมีเพียงพอทั่วทุกตรอกซอกซอยทั้งหมด ขยะต้องค้างไม่เกิน24ชม. คนที่ไปเก็บขยะต้องมีเพียงพอ มีขวัญกำลังใจ มีสวัสดิการ เลี้ยงดูแลครอบครัวได้และมีสารวัตรขยะที่จะคอยไปตรวจสอบดูแล และนโยบายเรื่องบริการประชาชนด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย นโยบายของตนเขียนไว้ชัดเจนว่าเทศบาลไม่ใช่นาย พร้อมรับใช้ประชาชนในทุกเรื่องให้ประชาชนถ่ายรูปผ่านมือถือส่งมาให้เรา ที่จะออกไปให้บริการประชาชนใน24ชม.และเรื่องของโรงเรียน เด็กของเทศบาลจะต้องได้รับการศึกษาเท่าเที่ยวและกินอิ่มทุกคน และเด็กนร.ทุกคนจะได้รับโอกาสเรียนพิเศษเท่าเทียมทุกคน.

สิวะ พันธภาค จ.นครศรีธรรมราช/รายงาน