ทหารขึ้นฮ.บินตรวจพื้นที่ชายแดนสาละวิน

56

17 ม.ค.64 พันเอกชายแดน กฤษณสุวรรณ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจ กรมทหารราบที่7 และ พันเอกสันติพงษ์ ชิงดวง ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 5 กรมทหารราบที่ 7  พร้อมคณะฯ ตรวจเยี่ยมกำลังพล หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่36 และกองร้อยที่ปฏิบัติงานตามแนวชายแดน โดยมี พันเอก สมรรถชัย แปงสาย ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่36 และกำลังพล ร่วมให้การต้อนรับ ณ ค่ายเทพสิงห์หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่  36 อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

จากนั้นบินตรวจภูมิประเทศทางอากาศโดยเฮลิคอปเตอร์ สังเกตช่องทางธรรมชาติ และเส้นทางเข้า-ออกตามแนวชายแดนสาละวิน จุดเสี่ยงต่างๆ ที่คาดว่าจะเป็นทางผ่านของแรงงานต่างด้าว จากกองบังคับการ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่36 จนถึง กองร้อยทหารพรานที่3606 ณ สถานีทวนสัญญาณบ้านบุญเลอ หมู่ที่ 5 ต.แม่สามแลบ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน

จากนั้นได้มอบแนวทางการปฏิบัติงานแก่กำลังพล ที่ปฏิบัติงานตามแนวชายแดน ให้ยึดถือระบบแจ้งเตือนเหตุต่างๆ รวมทั้งการประสานงานกับมวลชนในพื้นที่ และเน้นย้ำข้อห่วงใยของแม่ทัพภาค 3 เกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เพิ่มความเข้มงวดในการลาดตระเวน จัดตั้งจุดตรวจ จุดสกัด ทั้งเส้นทางหลักและเส้นทางรอง ทำการพัฒนาสัมพันธ์กับราษฎรในพื้นที่ ให้ช่วยกันสอดส่องแจ้งเบาะแส หากมีการพบเห็นบุคคลแปลกหน้าที่คาดว่าเป็นแรงงานต่างด้าว ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่รัฐ หรือหน่วยทหารที่อยู่ในพื้นที่ ซึ่งหากจับกุมได้จะดำเนินคดีทางกฎหมายรวมถึงจะนำผลที่ได้จากการตรวจภูมิประเทศทางอากาศในครั้งนี้ ไปวิเคราะห์ ปรับเปลี่ยนการปฏิบัติให้สอดคล้องกับภูมิประเทศที่คาดว่าผู้ลักลอบหลบหนีเข้าเมืองจะใช้ในการเดินทางด้วยเท้าเข้ามายังพื้นที่ตอนในต่อไป

ชนานันท์ เง่าสุวรรณ์  จ.แม่ฮ่องสอน / รายงาน