หอการค้าสระแก้วหนุนท้องถิ่นซื้อวัคซีนฉีดให้ประชาชน

แชร์

วันที่ 16 ม.ค. 64 ที่สำนักงานประธานหอการค้าจังหวัดสระแก้ว นายบำรุง ล้อเจริญวัฒนชัย ประธานหอการค้า จังหวัดสระแก้ว เปิดเผยว่าจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19ระลอกใหม่ทำให้มีผู้ติดเชื้อทั่วประเทศจำนวนมาก จากการติดตามข่าวสารของประชาชนทราบว่ารัฐบาลกำลังเร่งดำเนินการเรื่องการจัดซื้อวัคซีนโควิด จากหลายประเทศ นอกจากนี้ยังมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากหลายๆจังหวัดมีการเสนอแนวทางจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดซื้อวัคซีนโควิดมาฉีดให้กับประชาชนในท้องถิ่น จึงได้ทำจดหมายเปิดผนึกจากหอการค้าจังหวัดสระแก้ว ถึงนายกรัฐมนตรีฯ เพื่อแสดงถึงภาวะความรับผิดชอบ ต่อสังคม และ เพื่อแปรเปลี่ยน รอยร้าว ให้เป็น ความสมัครสมานสามัคคี

ชัชวาลย์ โสภาพันธ์ จ.สระแก้ว/รายงาน


แชร์