พ้นระยะกักตัวคนนาหมื่นปลอดภัยไม่พบเชื้อ

31

วันที่ 15มกราคม 2564 เวลา 21.00 น.ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินกรณีโรคโควิด 19 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่านเปิดเผยว่า กรณีผู้ติดเชื้อโควิด 19 อำเภอนาหมื่นตามที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ได้ดำเนินการเฝ้าระวังและควบคุมโรค พบผู้สัมผัสเสี่ยงสูง จำนวน 26 ราย นั้น ขณะนี้พ้นระยะการกักตัวและตรวจไม่พบเชื้อแล้ว จำนวน 15 ราย สามารถอยู่ในชุมชนได้ตามปกติและให้ปฏิบัติตามชีวิตวิถีใหม่อย่างเคร่งครัด

ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น จ.น่าน/รายงาน