ซับน้ำตาเกษตรกรแดนใต้เจอน้ำท่วมวางแผนฟื้นฟูหลังน้ำลด

157

กรมส่งเสริมการเกษตรให้การช่วยเหลือพื้นที่น้ำท่วมใต้พร้อมสั่งเร่งผลิตไตรโคเดอร์มา ฟื้นฟูพื้นที่เกษตร

15ม.ค.64/ นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่าตามที่นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้สั่งกำชับให้ทุกหน่วยงานช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรภาคใต้อย่างเต็มที่ นั้น ในส่วนของกรมส่งเสริมการเกษตรสั่งการด่วนหลังน้ำลดให้สำรวจพื้นที่การเกษตรที่ได้รับความเสียหายจากสถานการณ์น้ำท่วมในหลายจังหวัดภาคใต้ และเตรียมพร้อมช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรและวางแผนฟื้นฟูหลังน้ำลดทันที

ทั้งนี้พื้นที่จังหวัดปัตตานี ยะลาและจังหวัดนราธิวาส ประสบปัญหาน้ำท่วม ตั้งแต่ปลายเดือนพฤศจิกายน 2563 ส่วนหนึ่งได้รับการช่วยเหลือไปบ้างแล้ว ทั้งการเยียวยาและการสำรวจพื้นที่เสียหาย เพื่อขอรับการช่วยเหลือกรณีเสียหายสิ้นเชิงตามระเบียบกระทรวงการคลัง แต่ในเดือนธันวาคมที่ผ่านมา ฝนตกต่อเนื่องตลอด หลังสุดช่วงวันที่ 4-12 มกราคม 2564 ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมนายเฉลิมชัย ศรีอ่อนและภาคใต้มีกำลังแรงขึ้น ทำให้คลื่นลมบริเวณอ่าวไทยมีกำลังแรง เกิดฝนตกหนักอีกรอบทำให้เกิดความเสียหายซ้ำอีกครั้ง

ขณะนี้พื้นที่ทั้ง 3 จังหวัด มีเกษตรกรเดือดร้อนกว่า 26,000 ครัวเรือน พื้นที่การเกษตรคาดว่าจะเสียหาย 29,230 ไร่ สำหรับจังหวัดปัตตานี เกษตรกรประสบภัยพิบัติด้านพืช จำนวน 14,917 ครัวเรือน พื้นที่ประสบภัย 35,263 ไร่ และพื้นที่คาดว่าจะเสียหายทั้ง 3 รอบ รวม 7,790 ไร่  สำหรับภาคใต้เป็นมีพืชเศรษฐกิจสำคัญ ได้แก่ ปาล์มน้ำมัน ยางพารา ไม้ผล นาข้าว และพืชผัก โดยเฉพาะข้าวนาปีซึ่งกำลังอยู่ในช่วงฤดูกาลผลิต และขณะนี้สถานการณ์ดังกล่าวยังไม่สิ้นสุด ดังนั้น จึงได้สั่งการไปยังเกษตรจังหวัดทุกจังหวัดที่ได้รับผลกระทบให้เร่งสำรวจความเสียหาย และเตรียมการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรโดยเร็วที่สุด พร้อมให้ระดมเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรกระจายลงพื้นที่ตามอำเภอต่าง ๆ เพื่อเยี่ยมเยียนให้กำลังใจพี่น้องเกษตรกรและประชาชนที่ได้รับผลกระทบ รวมทั้งสำรวจปัญหา สอบถามความต้องการเพื่อเตรียมฟื้นฟูพื้นที่การเกษตรหลังน้ำลด และความต้องการด้านการส่งเสริมอาชีพ เช่น การปลูกพืชผักระยะสั้น

ด้านนายรพีทัศน์  อุ่นจิตตพันธุ์  ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย กล่าวว่า  ได้เตรียมผลิต จำนวนเชื้อไตรโครเดอร์มาพร้อมใช้ 104,430 กิโลกรัม เพื่อเตรียมแจกจ่ายให้กับเกษตรกรใน พื้นที่ 9 จังหวัด นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี กระบี่ สงขลา พัทลุง ตรัง ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส โดยให้ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช สนับสนุนเชื้อพร้อมใช้ในพื้นที่ที่ต้องการฟื้นฟูเร่งด่วน และสนับสนุนหัวเชื้อไตรโครเดอร์มา จำนวน 3,280 ขวด และใช้กลไกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ในพื้นที่ 9 จังหวัด  มีส่วนร่วมในการผลิตและขยายผลให้ถึงเกษตรกร

กัลฑภรณ์ สุขเย็น รายงาน