นายกฯบ้านโป่งลุยพ่นยาฆ่าเชื้อป้องกันโควิด-19

107

นายสุทิน โฆษพงศา นายกเทศมนตรีเมืองบ้านโป่ง จ.ราชบุรี นางสุนทรี ถั่วทอง รองปลัดเทศบาลเมืองบ้านโป่ง น.ส.ศิรดา บุณยสุขานนท์ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นางวิไล วงศาโรจน์ ประธานสภาวัฒนธรรมเทศบาลเมืองบ้านโป่ง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนงาน และพนักงานกองสาธารณสุขฯ ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติตัว ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ให้กับพ่อค้าแม่ค้าแผงลอย และร้านอาหารภายในเขตเทศบาลเมืองบ้านโป่ง รณรงค์ให้ทุกคนสวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง หมั่นล้างมือ เพื่อป้องกันความเสี่ยงติดโรคโควิด-19 ต่อมาเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขเทศบาลเมืองบ้านโป่ง ดำเนินการฉีดล้างทำความสะอาด และฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค บริเวณสถานที่สาธารณะทั่วเขตเทศบาลเมืองบ้านโป่ง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

เดชา โพธิ์ตั้งธรรม จ.ราชบุรี/รายงาน