คณะสงฆ์ระยอง เปิดโรงทานช่วยเหลือญาติโยม

105

เช้าวันที่15มค.64ที่คณะสงฆ์ระยอง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผวจ.ระยอง เป็นประธานฝ่ายฆราวาสเปิดโรงทานและมอบถุงยังชีพ จำนวน 575 ถุง เพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่จังหวัดระยอง ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด19 ระลอกใหม่ โดยมีผู้นำท้องถิ่น 50 ท้องถิ่นในเขตอำเภอเมืองระยอง เป็นตัวแทนเข้ารับมอบ เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนผู้ได้รับผลกระทบในพื้นที่ของตนเองต่อไป

ทั้งนี้พระเทพสิทธิเวที เจ้าคณะจังหวัดระยอง ในนามคณะสงฆ์จังหวัดระยอง กล่าวว่า คณะสงฆ์จังหวัดระยอง ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระยองและสภาวัฒนธรรมจังหวัดระยอง ได้เปิดโครงการโรงทานสังฆประชานุเคราะห์ คณะสงฆ์ จังหวัดระยอง ประจำปี 2564 ขึ้นเพื่อเป็นการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนแบ่งเบาภาระประชาชน ผู้ที่ขาดรายได้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง ที่ต้องเสียสละกักตัว รวมทั้งได้รับความเดือดร้อนจากการประกอบอาชีพต่างๆ ในช่วงสถานการณ์โควิด19 แพร่ระบาด สำหรับถุงยังชีพ ประกอบด้วย อาหารแห้ง ไข่ไก่ และน้ำดื่ม รวม 575 ชุด

นิตยา  ทุมมานนท์ จ.ระยอง/รายงาน