แม่ฮ่องสอนการ์ดยังไม่ตกฉีดพ่นยาทั่วตลาด

40

ทต.แม่สะเรียง สร้างความมั่นใจ พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ COVID-19 ล้าง ตลาดศุกร์ หรือกาดศุกร์ กาดจันทร์หรือกาดฮิมยวม เพื่อสร้างความมั่นใจให้พ่อค้าแม่ค้า -ประชาชน จับจ่ายซื้อสินค้าได้อย่างสบายใจ ขณะที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนยังไร้ผู้ป่วยโควิด-19

นายพัลลภ หว่าละ นายกเทศมนตรีตำบลแม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน มอบหมายให้ นายยุทธนา คำมงคล ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประชาสัมพันธ์สร้างความมั่นใจให้กับประชาชน ถึงกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ฉีดพ่นน้ำยาในตลาดศุกร์ และให้เป็นตลาดนำร่องที่มีการเข้มงวดตามมาตรการโควิด -19 อย่างเคร่งครัด ซึ่งกาดศุกร์ตั้งอยู่ใจกลางเมืองแม่สะเรียงเป็นแหล่งพื้นที่ชุมชนที่จับจ่ายซื้อหาของกินของใช้  เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดและ เป็นการสร้างความปลอดภัยมั่นใจให้กับพ่อค้า แม่ค้า และประชาชนที่เข้าไปจับจ่ายซื้ออาหาร  เนื่องจากสถานการณ์โรค covid-19  ยังเป็นที่หวาดกลัวของประชาชน โดยวันนี้ ทาง ทต.แม่สะเรียง ได้ออกปฏิบัติการฉีดพ่นบริเวณกาดศุกร์ และตลาดฮิมยวม ใน อ.แม่สะเรียง จ. แม่ฮ่องสอน

นายยุทธนา คำมงคล ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่าทางเทศบาลตำบลแม่สะเรียง มีมาตรการป้องกัน ควบคุม การแพร่ระบาดของโควิด-19 เป็นไปตามมาตรการของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 และในวันนี้ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ออกพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโควิดในพื้นที่เสี่ยงในเขตความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลแม่สะเรียง ซึ่งจะเน้นไปในสถานที่ที่มีคนรวมตัวกันจำนวนมากอย่างเช่น “ตลาด” โดยจะเริ่มทยอยฉีดพ่นน้ำยาให้กับทุกตลาด ในอำเภอแม่สะเรียง รวมถึงตลาดของเอกชนด้วย จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดำเนินการฉีดพ่นทั่วบริเวณตลาดทุกวันศุกร์ ให้ตั้งร้านขายของแบบเว้นระยะห่าง มีเจ้าหน้าที่อสม.ตั้งจุดตรวจคัดกรองบริเวณปากทางเข้า ตลอดจนให้บริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ พร้อมนำแผงกั้นมากั้นให้มีการเข้าออกทางเดียว และให้แม่ค้าพ่อค้า-ผู้ซื้อ สวมหน้ากากแบบเต็มร้อย

ทั้งนี้ในพื้นที่อำเภอแม่สะเรียง ยังคงเปิดกาดนัดในชุมชน   6 แห่ง ประกอบไปด้วย กาดจันทร์  กาดติ๊ด กาดพฤหัส กาดอังคาร  กาดพุธ และ กาดศุกร์  ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพ่อค้าแม่ค้าในพื้นที่ จำหน่ายพืชผักสินค้าทางเกษตรพื้นบ้าน อาหารท้องถิ่น อาหารพื้นเมือง ซึ่งยังคงทำให้พี่น้องประชาขนในพื้นที่ได้มีโอกาสสร้างรายได้สู้วิกฤตเศรษฐกิจภัยโควิด-19  โดย มีมาตราการควบคุมโรคอย่างเข้มงวด จัดชุดเจ้าหน้าที่ประจำจุดเข้าออกบริเวณกาดนัด เพื่อเช็ควัดไข้ และ เน้นย้ำให้พี่น้องประชาชน พ่อค้าแม่ค้าทุกคนสวมหน้ากากอนามัยทุกคน ขณะที่ตอนนี้จังหวัดแม่ฮ่องสอนผู้ป่วยโควิด-19 การ์ดยังไม่ตกยังคงเป็นศูนย์

ชนานันท์ เง่าสุวรรณ์  จ.แม่ฮ่องสอน/รายงาน