กองทัพเยี่ยมชมแผนป้องกันโควิด

80

กทม. หารือ คปม. บูรณาการป้องกันและแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

14 ม.ค.64/พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยนางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร นำผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ให้การต้อนรับพล.อ.อ.สุทธิพันธุ์ ต่ายทอง รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด และคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.)ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมชมการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของกรุงเทพมหานคร พร้อมทั้งหารือข้อราชการและแนวทางการบูรณาการความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยรับฟังการบรรยายสรุปสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และมาตรการในการป้องกันและควบคุมโรคของกรุงเทพมหานคร รวมทั้งการตั้งจุดตรวจร่วมฯ ของกรุงเทพมหานคร

จากนั้น เวลา 10.30 น.  รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด และคณะ ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจกำลังพล และมอบอุปกรณ์ป้องกันฯ จำนวน 2 จุด ณ ด่านคัดกรองบริเวณใต้สะพานต่างระดับข้ามแยกถนนพุทธมณฑลสาย 3 ถนนบรมราชชนนี ขาเข้า เขตทวีวัฒนา และด่านคัดกรองบริเวณหน้าปั๊มน้ำมัน ปตท ถนนกาญจนาภิเษก ขาเข้า เขตตลิ่งชัน

จรัญ ชุ่มเงิน รายงาน