น่านเตรียมจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ สู้โควิด

102

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ศาลพระหลักเมืองน่าน วัดมิ่งเมือง อ.เมืองน่าน จ.น่าน พระราชศาสนาภิบาล ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดน่าน ประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อม  นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ประธานฝ่ายฆราวาส ร่วมแถลงข่าวจังหวัดน่าน เตรียมจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เสกน้ำพระพุทธมนต์และสิ่งของเพื่อพิชิตโรคโควิด-19 จำนวน 50,000 ขวด ให้เป็นน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ พร้อมสิ่งของที่จะใช้ประโยชน์ในการป้องกันโรคโควิด-19 นำไปถวายแต่พระภิกษุสงฆ์ สามเณร รวมทั้งแจกจ่ายแก่ประชาชนทุกอำเภอในจังหวัดน่าน โดยพิธีการจะมีขึ้นในวันเสาร์ ที่ 16 มกราคม 2564 ณ มณฑลพิธีวัดมิ่งเมือง และวัดสำคัญทั้ง 15 อำเภอของจังหวัดน่าน และมีการถ่ายทอดเสียงผ่านหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้านพร้อมกันทั้งจังหวัด จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนและประชาชนชาวน่าน ร่วมสวดมนต์และอธิฐานจิตพร้อมกันอยู่ที่บ้าน

ทั้งนี้ สามารถติดตามรับชมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เสกน้ำพระพุทธมนต์และสิ่งของเพื่อพิชิตโรคโควิด-19  ทาง Facebook Live สวท.น่าน กรมประชาสัมพันธ์ และรับฟังการถ่ายทอดเสียงผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดน่าน FM 94.75 MHz ในวันเสาร์ ที่ 16 มกราคม 2564 ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป

ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น จ.น่าน/รายงาน