จิตอาสากองพันทหารม้าที่ 10 บริจาคโลหิต

43

เมื่อวันที่13 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น. ที่ กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ชั้น 3 อาคารสิริเวชรักษ์ โรงพยาบาลน่าน ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ เหล่ากาชาดจังหวัดน่าน พันโท ปิยะพงษ์ พรดา ผู้บังคับกองพันทหารม้าที่ 10 กรมทหารม้าที่ 2  จัดกำลังพลจิตอาสา  เข้าร่วมบริจาคโลหิต โดยมี ร.อ.ธนกฤต นันทชัยศรี นายทหารฝ่ายกิจการพลเรือน ม.2 พัน.10 (ดีเจม้าศึก) นำกำลังพลเข้าร่วมบริจาคโลหิต จำนวน 24 นาย ได้รับโลหิตจากการบริจาคครั้งนี้ รวมจำนวนทั้งสิ้น 10,800 ซีซี  การบริจาคโลหิตครั้งนี้ ถือว่าเป็นการทำบุญที่ยิ่งใหญ่ เพราะการบริจาคโลหิต คือ การช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงวิกฤตสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอก 2 อาจทำให้พี่น้องประชาชนมาร่วมบริจาคโลหิตกันน้อยลงกว่าในสภาวะปกติ ทำให้มีโลหิตสำรองในคลังน้อย จึงต้องเร่งประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนทุกท่าน มาร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อสำรองโลหิตให้เพียงพอต่อความต้องการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่มีผู้ป่วยอุบัติเหตุ ผู้ป่วยเข้ารับการผ่าตัด ซึ่งต้องใช้โลหิตเป็นจำนวนมาก

ทั้งนี้ ทางโรงพยาบาลน่าน เน้นย้ำในมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ผู้ที่มาร่วมบริจาคโลหิตจะได้รับการตรวจคัดกรองอุณหภูมิ เน้นย้ำการสวมใส่หน้ากาก เว้นระยะห่าง ล้างมือ และสอบถามประวัติการเดินทางและความเสี่ยงต่างๆ อย่างครบถ้วนทุกคน เพื่อความปลอดภัย และสร้างความมั่นใจสูงสุด เมื่อมาบริจาคโลหิตที่โรงพยาบาลน่าน และเมื่อร่วมบริจาคโลหิตตามพื้นที่ต่างๆ การรับบริจาคโลหิต ทางโรงพยาบาลน่านร่วมกับสาขาบริการโลหิตแห่งชาติ เหล่ากาชาดจังหวัดน่าน ซึ่งตั้งอยู่ ณ กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ชั้น ๓ อาคารสิริเวชรักษ์ โรงพยาบาลน่าน  เปิดบริการรับบริจาคโลหิตจากพี่น้องประชาชนเป็นประจำทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. และออกให้บริการรับบริจาคโลหิตตามพื้นที่ต่างๆ ในวันพุธ ทุกสัปดาห์ จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกภาคส่วน ได้มาร่วมบริจาคโลหิตเพื่อช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ สร้างบุญกุศล และความภาคภูมิใจให้กับตนเอง ในการทำความดีโดยไม่หวังผลตอบแทน

ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น จ.น่าน/รายงาน