อมตะร่วมให้กำลังเจ้าหน้าที่

52

บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด(มหาชน)  มอบน้ำดื่มจำนวน 600 ขวด เพื่อร่วมสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่ ที่ให้บริการอำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในด่านคัดกรองเชื้อไวรัส COVID-19

14ม.ค.64/ นายสานิด แขกสะอาด ผู้จัดการฝ่ายชุมชนสัมพันธ์  บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด(มหาชน)  มอบน้ำดื่มจำนวน 600 ขวด เพื่อร่วมสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่ ที่ให้บริการอำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในด่านคัดกรองเชื้อไวรัส COVID-19 บริเวณหน้า โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกขี้หนอน และหน้า โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางหัก  อ.พานทอง จ.ชลบุรี