หมึกสายวงฟ้ากินแล้วตายภายใน 2 ชั่วโมง

397

จังหวัดปัตตานี แจ้งเตือนทุกส่วนราชการในสังกัด พบหมึกสายวงฟ้าในตลาดนัดเขตพื้นที่ จ.ปทุมธานี ขายปะปนอยู่กับหมึกสายอื่นๆ เตือนหากนำมาบริโภคหรือสัมผัสถูกพิษมีโอกาสตายได้ใน 2 ชั่วโมง

14ม.ค.64/ นายนิติ วิวัฒน์วานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฎิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี มีคำสั่งด่วนที่สุด  ที่ ปน 0017.2/ว593 เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2564 ถึง หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี นายกเทศมนตรีเมืองปัตตานี และนายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน โดยในจดหมายด่วนที่สุด ระบุว่า ด้วยกระทรวงมหาดไทย ได้แจ้งว่า  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้รับแจ้งจากประชาชนทางสื่อออนไลน์เฟซบุกของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พบหมึกสายที่คาดว่าเป็น “หมึกสายวงฟ้า ( Blue-ringed octopus ) ขายปะปนอยู่กับหมึกสายอื่นๆ บริเวณตลาดนัดในเขตจังหวัดปทุมธานี

อย่างไรก็ตาม หมึกสายวงฟ้า เป็นหมึกที่มีพิษร้ายแรงเป็นอันตรายถึงชีวิต หากมีการบริโภคหรือสัมผัสส่วนที่เป็นพิษ จากข้อมูลทางวิชาการพิษของหมึกสายวงฟ้าไม่สลายตัวด้วยความร้อนและเป็นพิษต่อระบบประสาท เมื่อได้รับพิษอาจเสียชีวิตได้ภายในเวลาไม่เกิน 2 ชั่วโมง โดยลักษณะเด่นของหมึกสายดังกล่าว คือมีวงสีฟ้า หรือน้ำเงิน กระจายอยู่ทั่วตัว และบนหนวด ซึ่งแตกต่างจากหมึกสายชนิดอื่นๆ หากมีการพบหมึกสามารถแจ้งประสานไปยังกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง หมายเลขโทรศัพท์ 0-2141-1333 หรือสายด่วน Green Call 1310

กัลฑภรณ์ สุขเย็น รายงาน