BKK COVID-19 ระบบใหม่คัดกรองเข้า-ออก กทม.

แชร์

BKK COVID-19 สำหรับด่านคัดกรองรูปแบบใหม่ เพียง 2 ขั้นตอน ลดเวลาการผ่านด่าน เผยเพื่อบันทึกข้อมูลผู้ที่จะเดินทางเข้าพื้นที่กรุงเทพฯ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการสืบสวนโรคในระยะเวลาอันสั้น

13 ม.ค.64/ นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่าได้จัดทำระบบ BKK COVID-19 สำหรับด่านคัดกรองในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ในรูปแบบใหม่ ประชาชนสามารถใช้งานได้ง่ายขึ้นและใช้เวลาในการกรอกข้อมูลไม่นาน โดยมีขั้นตอนง่ายๆ เพียง 2 ขั้นตอน ได้แก่ การสแกน QR CODE จากนั้นกรอกแบบฟอร์มข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ นามสกุล หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน เบอร์โทรศัพท์มือถือ ระบุเพศ และสัญชาติ จากนั้นกรอกข้อมูลการเดินทาง ยกตัวอย่าง เดินทางมาจากจังหวัดใด เดินทางเข้ากรุงเทพมหานครหรือผ่านไปจังหวัดอื่น ในกรณีเดินทางเข้ากรุงเทพมหานคร ระบุการเดินทางเที่ยวเดียวหรือไปกลับ ระบุเขตและวันเดินทางกลับ พร้อมเหตุผลความจำเป็น จากนั้นแสดงข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ที่ด่านคัดกรอง เป็นอันเสร็จสิ้นกระบวนการ

ทั้งนี้ กรุงเทพมหานคร จัดทำระบบ BKK COVID-19 รูปแบบใหม่ขึ้น เพื่อบันทึกข้อมูลผู้ที่จะเดินทางเข้าพื้นที่กรุงเทพฯ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในเข้าพื้นที่กรุงเทพฯ โดยรวบรวมเฉพาะข้อมูลที่จำเป็น เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการกรอกข้อมูล รวมทั้งลดเวลาการผ่านด่านของประชาชนที่จะเข้ามาในกรุงเทพมหานคร รวมถึงป้องกันการจราจรติดขัดในพื้นที่ จึงขอให้ผู้ที่ผ่านด่านคัดกรองให้ความร่วมมือเจ้าหน้าที่ในการรวบรวมข้อมูลดังกล่าว และติดตั้งแอปพลิเคชั่น “หมอชนะ” เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และเพื่อความปลอดภัยของทุกคน

กัลฑภรณ์ สุขเย็น รายงาน


แชร์