ระยองพบผู้ป่วยโควิดเพิ่มอีก 12 ราย

43

13 ม.ค.64 นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผวจ.ระยอง พร้อมนายวีระศักดิ์ เจียมอนุกูลกิจ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระยอง  แถลงสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด 19 ในพื้นที่พบผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้นอยู่ต่อเนื่องทุกวัน ซึ่งวันนี้มีการตรวจพบผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้น 12 ราย รวมยอดสะสม 541 ราย และเสียชีวิต 1 ราย และในจำนวนผู้ป่วยรายใหม่ทั้ง 12 รายที่พบวันนี้ มีอายุต่ำสุด 6 ขวบ ซึ่งเป็นการสะท้อนภาพให้เห็นว่าเชื้อโควิด 19 ได้แพร่กระจายเข้าไปภายในครอบครัวแล้ว จากการกักตัวแบบโฮม คอเรนทีน ของกลุ่มเสี่ยงที่ไม่ได้แยกแยะสิ่งของเครื่องใช้และยังมีการใช้สิ่งของร่วมกัน จึงทำให้เกิดการแพร่กระจายของเชื้อไปติดคนภายในครอบครัวเดียวกัน ดังนั้นจึงฝากขอความร่วมมือประชาชนได้เพิ่มความระมัดระวังป้องกันตัวและปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดต่อไป เพื่อป้องกันและลดการแพร่กระจายของเชื้อโควิด 19 ในจังหวัดระยองเพื่อให้สถานการณ์กลับคืนสู่ปกติโดยเร็ว

นิตยา. ทุมมานนท์ จ.ระยอง/รายงาน