ใจป้ำเทศบาลนครระยองพร้อมควักเงินซื้อวัคซีนโควิด

96

เมื่อวันที่ 13 มค. เวลา 08.00 น. นายวรวิทย์    ศุภโชคชัย   นายกเทศมนตรีเทศบาลนครระยอง เผยว่าจากภาวะโควิด 19 กำลังระบาดในจังหวัดระยอง ในนามนายกเทศมนตรีเทศบาลนครระยองได้ปรึกษากับ เทศบาลเมืองมาบตาพุด  เทศบาลตำบลเชิงเนิน เทศบาลตำบลบ้านเพ ว่าเทศบาลสามารถซื้อวัคซีนโควิดมาฉีดประชากรได้ทั้งหมด 65,000 คน คนละ2โด๊สๆละ 500 บาท เท่ากับ1,000 บาทต่อคนต้องใช้งบเงิน 65ล้านบาท  เนื่องจากมีเงินสะสม หลายร้อยล้านบาท หากเกิดเหตุการณ์คับขันภายใน 3 เดือนสามารถกันเงินไว้จ่ายเจ้าหน้าที่ได้

สำหรับการสั่งวัคซีนโควิดต้องได้รับอนุมัติจากรัฐบาล ต้องมี อย.ด้วย กำลังปรึกษา ดร.สาธิต  ปิตุเตชะ รมช.สาธารณสุขและเป็นสส.ระยองด้วย เพื่อการทำครั้งนี้ก็เพื่อแบ่งเบาภาระรัฐบาลเพราะทราบว่ารัฐบาลสั่งมาก็สามารถฉีดประชาชนได้เพียง 42ล้านคนอีก 28ล้านคนไม่ได้ฉีด เทศบาลในจังหวัดระยองหลายแห่งสามารถที่จะจ่ายเงินซื้อผ่านรัฐบาลหรือกระทรวงสาธารณะสุขมาฉีดให้ชาวระยองโดยตรงไม่ต้องรอคิว

นิตนา   ทุมมานนท์ จ.ระยอง /รายงาน