รพ.บ้านโป่ง ส่งทัพหน้าช่วยผู้ป่วยโควิด-19 ที่สมุทรสาคร

148

นพ.ธิติ แสวงธรรม ผอ.รพ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี พร้อมด้วย พญ.มนัญญา วรรรณไพสิฐกุล รองผอ.ฝ่ายการแพทย์ นางกิ่งกาญจน์ ทรัพย์เย็น รองผอ.ฝ่ายการพยาบาล และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบ้านโป่ง ร่วมส่งและเป็นกำลังใจให้กับทีมบุคลาการทางการแพทย์ จำนวน 9 คน ในการลงพื้นที่ปฏิบัติงานตรวจคัดกรองเชิงรุก ปฏิบัติงานด้านการแพทย์และสาธารณสุข ประสานดูแลและควบคุมการแพร่กระจายเชื้อ ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร ระหว่างวันที่ 12-15 มกราคม 2564 ซึ่งถูกกำหนดให้เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด ที่ต้องกำหนดมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมโรคไวรัสโควิด-19 อย่างเข้มงวด

นพ.ธิติ ผอ.รพ.บ้านโป่ง กล่าวว่า ตนขอชื่นชมและขอบคุณทีมบุคลากรชุดปฏิบัติงานทั้ง 9 คน ที่จะเดินทางไปร่วมปฏิบัติงาน รพ.สนาม ที่วัดโกรกกราก จ.สมุทรสาคร โดยทาง รพ.บ้านโป่ง เป็นหนึ่งโรงพยาบาลที่รองรับในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ของเขตสุขภาพที่ 5 พร้อมส่งทีมเดินทางไปช่วยเหลือรักษาผู้ป่วยติดเชื้อที่ จ.สมุทรสาคร ซึ่งนับว่าเป็นความเสียสละของบุคลากรทางการแพทย์ชุดปฏิบัติงานในครั้งนี้ ทั้งยังเป็นการตอบแทนบุญคุณสังคมและช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์อีกด้วย.

เดชา โพธิ์ตั้งธรรม จ.ราชบุรี /รายงาน