รมช.สาธารณสุข ลงพื้นที่ รพ.สนามธรรมศาสตร์

77

วันที่ 11 ม.ค. 64 เวลา 10.00 น. ที่ โรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์ อำเภอคลองหลวง  จ.ปทุมธานี ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข  ลงพื้นที่โรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์ เปิดรับผู้ป่วย รายแรก พร้อม นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผวจ.ปทุมธานี ศ.ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ ประธานกรรมการบริหารโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ รศ.นพ.พฤหัส ต่ออุดม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ นายแพทย์สุรินทร์ สืบซึ้ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี นายนิติชัย วิริยานนท์ นายอำเภอคลองหลวง และทีมแพทย์ พยาบาลเข้าร่วมโรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์

สำหรับผู้ป่วย covid-19 ขนาด 308 เตียง เกิดขึ้นใหม่อีกครั้ง  โดยโรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์ จะมีความพร้อมสูงสุดในการรับผู้ป่วยภายใน 24 ชั่วโมง โดยจัดบุคลากรทางการแพทย์ครบทุกประเภทอย่างพอเพียง เพื่อรองรับผู้ป่วย covid-19 ที่มีอาการไม่รุนแรง (Mild case) จากโรงพยาบาลต่างๆ ในจังหวัดปทุมธานี และเขตสุขภาพที่ 4 และรับส่งต่อผู้ป่วยจากโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยในเครือข่าย UHOSNET ซึ่งในพื้นที่ กทม. จะประกอบด้วย โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และโรงพยาบาลวชิรพยาบาล มาดูแลรักษาที่โรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์ เพื่อให้มีเตียงว่างมากขึ้นในโรงพยาบาลหลักเหล่านี้ ซึ่งจะทำให้โรงพยาบาลหลักที่กล่าวมาสามารถทุ่มเททรัพยากรในการดูแลผู้ป่วย covid-19 ที่มีอาการหนักได้อย่างเต็มที่

และเพื่อให้โรงพยาบาลหลักเหล่านี้สามารถเตรียมความพร้อมรองรับผู้ป่วยอีกจำนวนมากที่จะเข้าสู่โรงพยาบาลหลักในกรณีที่มีการระบาดรอบที่ 2 ที่กำลังจะทวีความรุนแรงมากขึ้นในช่วงหลังของเดือนมกราคม ทั้งนี้ โรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์ 308 เตียง จะเริ่มรับผู้ป่วย covid-19 ที่มีอาการน้อยเข้าดูแลรักษาพยาบาลเป็นรายแรก โดยมีศักยภาพสามารถรองรับผู้ป่วย covid-19 ได้ถึง 308 เตียง หรือหากมีความจำเป็นอาจจะขยายศักยภาพการรับผู้ป่วยในเป็น 420 เตียง ได้ภายในระยะเวลาสองสัปดาห์หลังจากนี้ โดยจะใช้สถานที่เดิมที่เคยเปิดดำเนินการโรงพยาบาลสนามมาแล้ว คือที่อาคาร D-LUXX ด้านหลังของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เป็นอาคารโรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์

สมเกียรติ ทรัพย์เฉลิม  จ.ปทุมธานี/ รายงาน