กองบัญชาการกองทัพไทย ร่วมใจต้านภัยหนาว

51

กองบัญชาการกองทัพไทย ส่งกำลังพลหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 36   สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา / ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 36  จ.แม่ฮ่องสอน ( นพค.36 สนภ.3 นทพ.) ร่วมกับ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) นำเสื้อผ้าชุดกันหนาว ผ้าห่มกันหนาวและอุปกรณ์กีฬา ในโครงการ “กองบัญชาการกองทัพไทย ร่วมใจต้านภัยหนาว”  ไปมอบให้ เด็กนักเรียน ครู โรงเรียนบ้านอุมดาเหนือ  ต.แม่คะตวน อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน   เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากสภาพอากาศที่หนาวเย็น พร้อมกันนี้ได้นำหน้ากากอนามัยไปแจกให้เด็ก ๆ นักเรียน ครู  แนะนำการสวมใส่หน้ากากอนามัยให้ถูกวิธี   รักษาระยะห่าง ล้างมือด้วยเจล บ่อย ๆ  เพื่อป้องกันเชื้อโรคไวรัสโควิด-19

สำหรับโรงเรียนบ้านอุมดาเหนือ  ต.แม่คะตวน อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน  เป็นโรงเรียนที่อยู่ในถิ่นกันดารห่างไกลกันดาร เปิดการเรียนการสอนระดับชั้นอนุบาล 1- ป.6  มีนักเรียนจำนวน 90 คน มีบุคลากรทางการศึกษา 9 คน มี ผอ.1 คน ครู 2 คน นอกนั้นเป็นพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว   ระะยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอนเขต 2  จำนวน 90 กม. ห่างจากที่ว่าการอำเภอสบเมย  56 กม. ในช่วงหน้าหนาว สภาพอากาศจะหนาวเย็นกว่าพื้นที่อื่น โดยเฉพาะในช่วงกลางคืน อุณหภูมิบางวันต่ำสุดถึง 5 องศา เนื่องจากโรงเรียนและหมู่บ้านตั้งอยู่บนดอยสูง

ชนานันท์ เง่าสุวรรณ์ จ.แม่ฮ่องสอน/รายงาน