ผ่าทางตันปัญหาวางแท่งแบริเออร์บนถนนมโนราห์

119

จากกรณีที่ตัวแทนกลุ่มพ่อค้า แม่ค้า เจ้าของห้างร้าน ร้านค้า ฯลฯ ริมถนนมโนราห์(บายพาส) ในเขตเทศบาลเมืองพัทลุง เข้ายื่นหนังสือร้องเรียนต่อนายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผวจ.พัทลุง เพื่อเรียกร้องให้ทางจังหวัดรื้อแผงแบริเออร์ทั้งหมดออกจากถนนมโนราห์ ในระยะทาง 6 ก.ม. เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ประกอบการริมถนนสายดังกล่าว ความสะดวกคล่องตัวต่อการสัญจรไปมาของประชาชน ในขณะที่นายทวี ภูมิสิงหราช อดีต สว.พัทลุง ได้เรียกร้องให้ ปปช. และ สตง.เข้าไปตรวจสอบการดำเนินงานโครงการดังกล่าว รวมทั้งการทำประชาพิจารณ์ของโครงการตามข่าวที่เสนอไปแล้วนั้น

ตอนบ่ายวันเดียวกัน  ที่ห้องประชุมแพรทอง ศาลากลางจังหวัดพัทลุง นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผวจ.พัทลุง ได้เป็นประธานในการประชุมเพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ภาคเอกชน ของโครงการก่อสร้างกำแพงคอนกรีตหุ้มด้วยแผ่นยางธรรมชาติบนถนนสายดังกล่าว โดยมีนายฉัตรชัย อุสาหะ รอง ผวจ.พัทลุง เข้าร่วมประชุมด้วย ในขณะที่นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา ได้มอบหมายให้นายสุรัตน์ จรณโยธิน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมประชุมเพื่อร่วมแก้ปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนจากการดำเนินงานตามโครงการดังกล่าวด้วย เนื่องจากถนนมโนราห์(บายพาส) เป็นถนนที่มีความสำคัญต่อการสนับสนุนส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดพัทลุงเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในช่วงวันเสาร์-วันอาทิตย์ วันหยุดราชการ จะมีกลุ่มนักท่องเที่ยวจากจังหวัดต่างๆเข้ามาใช้บริการร้านอาหาร การสัมผัสกับบรรยากาศธรรมชาติอันสวยงามที่มี ” ภูเขาอกทะลุ ” เป็นจุดขายที่สำคัญริมถนนดังกล่าวเป็นจำนวนมาก

อย่างไรก็ตามผู้แทนประชาชน ภาคเอกชน ได้แสดงการคัดค้านของโครงการดังกล่าว กันอย่างหลากหลาย เนื่องจากเป็นการสร้างความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน เอกชน ผู้ประกอบการร้านค้า ในช่วงที่เศรษฐกิจของประเทศประสบปัญหา นายกู้เกียรติฯ ได้ขอให้ทุกฝ่ายได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของประชาชนที่สัญจรไปมาบนถนนดังกล่าวด้วย ในที่ประชุมจึงได้มีมติแต่งตั้งตัวแทนประชาชน 4 คน เพื่อให้รับผิดชอบและการตัดสินใจของการวาง รื้อถอน แท่งเบริเออร์ จำนวน 4 ช่วง ประกอบด้วย ( 1) ช่วงสี่แยกควนปรง – สี่แยกทางไปค่าย อส. (2) สี่แยกทไปค่าย อส. – สี่แยกตำนาน (3) สี่แยกตำนาน – วงเวียนทางไป อสมท. และ ( 4) วงเวียนทางไป อสมท. – สามแยกทางไปบ้านสวน โดยมีนายสุรัตน์ จรณโยธิน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพัทลุง และนายสุธรรม คงเพชร ตัวแทนจากสื่อมวลชน เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการแก้ปัญหาดังกล่าวด้วย

ทั้งนี้ บริเวณสี่แยกทุกจุดในที่ประชุมเสนอให้วางแท่งเบริเออร์ความยาว 70 เมตร ในขณะที่นายปิติพันธุ์ จุรุพันธุ์ ผู้รับผิดชอบการวาง และรื้อถอนจากสี่แยกไปค่าย อส. – สี่แยกตำนาน มีความเห็นให้รื้อถอนแท่งเบริเออร์ออกทั้งหมด เนื่องจากบริเวณดังกล่าวเป็นที่ตั้งของห้างร้าน ร้านค้า เกือบเต็มทั้ง 2 ฝั่งถนน โดยคณะกรรมการทั้ง 6 คน ร่วมกับนายชัยยุทธ เขียวจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานแขวงทางหลวงชนบทพัทลุง และคณะ จะลงพื้นที่การปรับระบบการวาง และรื้อถอนแท่เบริเออร์บนถนนสายดังกล่าว ในวัน ที่ 13 ม.ค. ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป หลังจากนั้นในวันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2564 ทางคณะกรรมการชุดดังกล่าวทั้ง 6 คน และสำนักงานแขวงทางหลวงชนบทพัทลุง จะร่วมกันจัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ในการวางแท่งเบริเออร์บนถนนดังกล่าวในเวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมแพรทอง ศาลากลางจังหวัดพัทลุง จากนั้นจะเริ่มการรื้อ และวางแท่งเบริเออร์ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 18 มกราคม2563 เป็นต้นไป

ทางด้านนายเคน หนูฤทธิ์ รองประธานหอการค้าจังหวัดพัทลุง เผยว่า สภาหอการค้าจังหวัดพัทลุง และบริษัทประชารัฐรักสามัคคีพัทลุง (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด มีความเป็นห่วงและกังวลถึงความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนทุกๆฝ่าย ซึ่งทางนางนาที รัชกิจประการ ประธานกรรมการบริหารบริษัทประชารัฐรักสามัคคีพัทลุง (วิสาหกิจเพื่อชุมชน) จำกัด ได้ประสานงานมายังตนและคณะ เพื่อร่วมกันแก้ปัญหาดังกล่าวให้เป็นรูปธรรมโดยเร็วที่สุด ก็ต้องขอขอบคุณทุกฝ่ายที่ร่วมกันแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจนเป็นที่พึงพอใจของทุกฝ่ายดังกล่าว

นิตยา ทุมมานนท์ จ.ระยอง/รายงาน