ทีมงานอำเภอนาหมื่นเยี่ยมจุดคัดกรองโควิด-19

67

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2564 เวลา 17.00 น. ณ ด่านสกัดจุดคัดกรองโควิด-19  หมู่บ้านประมงปากนาย อ.นาหมื่น จ.น่าน ของประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เดินทางจากเขตพื้นที่ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ นายสายัญ  จิตตา ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง อ.นาหมื่น จ.น่าน พร้อมด้วยนายชวลิต รวมศิลป์ รก.สาธารณสุขอำเภอนาหมื่น และทีม อส.อำเภอนาหมื่น ได้ออกเยี่ยมให้กำลังใจพร้อมมอบอาหาร เครื่องดื่ม ของใช้ที่จำเป็นสำหรับเจ้าหน้าที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม.และจิตอาสาที่ปฎิบัติงาน  ของประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เดินทางจากเขตพื้นที่ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ มาทางเรือโป๊ะ เข้าเขตหมู่บ้านบ้านปากนาย ต.นาทะนุง อ.นาหมื่น จ.น่าน พร้อมชี้แจงแนวทางปฎิบัติงาน การคัดกรอง เพื่อให้การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคโควิด-19 เป็นไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพตามมาตราการ แนวทางของคณะกรรมการควบคุมโรคจังหวัดและอำเภอนาหมื่นต่อไป

ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น จ.น่าน/รายงาน