กลุ่มแบ่งปันรอยยิ้ม ให้กำลังใจ ผู้นำชุมชน

61

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2564 เวลา 12.10 น.ณ ด่านชุมชนบ้านขุนสถาน อ.นาน้อย  จ.น่าน นายชวลิต รวมศิลป์ ประธานกลุ่มแบ่งปันรอยยิ้ม อ.นาหมื่น พร้อมด้วยตัวแทนสมาชิกกลุ่มฯ , ตัวแทน จนท.สสอ.นาน้อย ได้นำอาหาร เครื่องดื่ม ของใช้ที่จำเป็นไปมอบให้กำลังใจกับเจ้าหน้าที่ ผู้นำชุมชน อสม.และจิตอาสา ที่ปฎิบัติงานจุดสะกัด คัดกรองโควิด-19 ประชาชนและนักท่องเที่ยว จากเส้นทาง จ.แพร่ มา อ.นาน้อย จ.น่าน พร้อมแลกเปลี่ยน เรียนรู้ข้อมูลการปฎิบัติงานของด่านชุมชน อ.นาน้อย อ.นาหมื่น ร่วมกับคณะเจ้าหน้าที่ สสอ นาน้อย

ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น จ.น่าน/รายงาน