มอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน

89

11 มกราคม   2564 ณ หอประชุมอำเภอยางสีสุราช อำเภอยางสีสุราช จ.มหาสารคาม นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผวจ.มหาสารคาม ประธานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดมหาสารคาม พร้อม คณะกรรมการมูลนิธิฯประจำจังหวัดมหาสารคาม หัวหน้าส่วนราชการ และจิตอาสา ร่วมมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน แก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาวในพื้นจังหวัดมหาสารคาม ประกอบด้วย อำเภอยางสีสุราช อำเภอนาเชือก และอำเภอบรบือ จำนวนทั้งสิ้น 2,500 ผืน

ทั้งนี้ ในช่วงระหว่างกลางเดือนตุลาคม เป็นต้นมา ประเทศไทยได้รับอิทธิพลจากความกดอากาศสูงกำลังแรงจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนทำให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มีอุณหภูมิลดลง กับมีลมแรง ส่งผลให้จังหวัดมหาสารคามได้รับผลกระทบ และเกิดภัยหนาวทุกพื้นที่ ราษฎรได้รับความเดือดร้อน และขาดแคลนเครื่องกันหนาว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดหน่วยสงเคราะห์ผู้ประสบภัย นำผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน มามอบแก่ราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนประสบภัยหนาว ในพื้นที่จังหวัดมหาสารคามในครั้งนี้ ยังความปราบปลื้ม และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อย่างหาที่สุดมิได้

พรเทพนิพัท พจน์วิวัฒน์  จ.มหาสารคาม/รายงาน