“คนไทยไม่ทิ้งกัน”ถึงมือ รพ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร

157

เซเว่น อีเลฟเว่น มอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์และเครื่องอุปโภค บริโภคให้กับ รพ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร แทนห่วงใยบุคลากรทางการแพทย์ สู้ภัยโควิด-19 ระลอกใหม่

11ม.ค.64/จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19  ทำให้คณะแพทย์และบุคลาการทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานผู้ที่ต้องดูแลคนไข้ มีความเสี่ยงที่จะติดเชื้ออยู่ตลอดเวลา บมจ.ซีพี ออลล์ ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และ เซเว่น เดลิเวอรี่ จึงเดินหน้าสานต่อโครงการ “คนไทยไม่ทิ้งกัน” มอบเครื่องครุภัณฑ์ทางการแพทย์และชุดอุปโภค บริโภค เพื่อสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์สู้ภัยโควิด-19 ระลอกใหม่ โดยมีคุณพรธิภา เรืองฉาง ผู้ชำนาญการอาวุโสพัฒนาธุรกิจ บมจ.ซีพี ออลล์ พร้อมด้วยพนักงานเซเว่น อีเลฟเว่น ในพื้นที่ร่วมมอบให้กับ คุณกัญญา ดำคลองตัน หัวหน้างานหอผู้ป่วยในพิเศษ  โรงพยาบาลบ้านแพ้ว เมื่อเร็วๆนี้

อย่างไรก็ตาม  ซีพี ออลล์ จะทยอยสนับสนุนครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นในช่วงวิกฤตไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ให้แก่โรงพยาบาลต่างๆ แทนความห่วงใยต่อบุคลากรทางการแพทย์รวมถึงพี่น้องชาวไทย เป็นไปตามปณิธานของซีพี ออลล์ “ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสให้ทุกคน” ต่อไป

จรัญ ชุ่มเงิน รายงาน