ชวนชมสารคดี เรื่อง”ภาวะผู้นำที่ยอดเยี่ยม

515

สารคดี เรื่อง”ภาวะผู้นำที่ยอดเยี่ยม” ผลิตโดย China Media Group นำเสนอเรื่องราวที่ทางประเทศจีน ภายใต้การนำของประธานาธิบดีสีจิ้นผิง

9ม.ค.64/ สารคดี เรื่อง”ภาวะผู้นำที่ยอดเยี่ยม” ผลิตโดย China Media Group นำเสนอเรื่องราวที่ทางประเทศจีน ภายใต้การนำของประธานาธิบดีสีจิ้นผิง ได้ฝ่าฟันวิกฤติการณ์ทางด้านการระบาดของโรคโควิด-19  ซึ่งรวมถึงผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ จนสามารถควบคุม​สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19

อีกทั้งยังสามารถบรรลุเป้าหมายในการแก้ไขปัญหาความยากจน และผลักดันขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เกิดการหมุนเวียนทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ จนเป็นประเทศเดียวในโลกที่มี GDP เติบโตเป็นทางบวก ด้วยภาวะผู้นำที่แข็งแกร่ง​จึงสามารถนำประชาชนชนะ​ภัยพิบัติ​และอุปสรรค​ทุกด้าน

ทาง CMG เชิญชวนพี่น้องชาวไทย ร่วมรับชมสารคดี​นี้ เพื่อเป็นความหวังและกำลังใจในการต่อสู้กับสถานการณ์วิกฤติของการระบาด และ ร่วมแรงร่วมใจแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ช่วยเหลือกัน ทาง https://youtu.be/p8ieeBybkBE

จรัญ ชุ่มเงิน รายงาน