ไอเดียเจ๋ง โรงพยาบาลสบเมย ใช้ไม้ไผ่ล็อคระยะห่าง

78

โรงพยาบาลสบเมย เพิ่มความห่วงใย วางมาตรการเฝ้าระวังป้องกันลดความเสี่ยง การแพร่ระบาด Covid-19 ระลอกใหม่อย่างเข้มงวด สร้างนวัตกรรมใหม่ความมั่นใจจากวัสดุธรรมชาติ 

นายแพทย์จักรี คมสาคร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสบเมย อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน ให้สัมภาษณ์ วา  ก่อนหน้านี้ทางโรงพยาบาลใช้กระดาษติดแปะบริเวณเก้าอี้ที่นั่ง  หรือใช้เชือกในการทำแนวเส้นทางกั้นทางเดิน  ทำให้เกิดการชำรุดฉีกขาด ไม่คงทน ประชาชนหลงลืมนั่งติดกัน ทำให้ยากต่อการเฝ้าระวังป้องกันในการเว้นระยะห่าง   ทางโรงพยาบาลสบเมย จึง ได้วางมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 อย่างเข้มงวดเพิ่มมากขึ้น  เพื่อความปลอดภัยด้านสาธารณสุขและการมีส่วนร่วมทางสังคมในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคดังกล่าวที่กำลังระบาดระลอกใหม่ในขณะนี้   จึงมีแนวคิดนำวัสดุทางธรรมชาติที่มีอยู่ในพื้นที่ คือ นำไม้ไผ่ มาตีเป็นรูปกากบาทแทนแล้วใช้ไม้ไผ่ล็อคระยะห่าง เพื่อล็อคระยะห่างให้ชัดเจนยิ่งขี้น สำหรับผู้มาใช้บริการเพื่อความปลอดภัยและลดความเสี่ยง

โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ทาง โรงพยาบาลสบเมย ได้วางมาตรการให้บุคลากรทางการแพทย์ทุกคน รวมถึงผู้มาติดต่อประสานงานจากภายนอก ผู้มาใช้บริการทางโรงพยาบาลต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา  รวมทั้ง ตั้งจุดเฝ้าระวังคัดกรองป้องกัน  การใช้เส้นทางเดินทางเดียว โดยให้บุคลากรและผู้มาใช้บริการปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยในการป้องกันการระบาดของเชื้อโรคดังกล่าวอย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันและลดความสุ่มเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวด้วย

สำหรับการใช้ไม้ไผ่ล็อคระยะห่างการนั่ง ของพี่น้องประชาชนที่มาใช้บริการของโรงพยาบาลสบเมยแทนการใช้กระดาษติด เพื่อลดความเสี่ยงนั้น  เพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้มาใช้บริการ เป็นที่ชื่นชมและถูกใจเป็นอย่างมากสำหรับผู้ที่พบเห็น ซึ่งสามารถกั้นการเว้นระยะห่างได้ดี จริงๆ และคงทนไม่มีฉีกขาด หลุดลุ่ยหายไป

ชนานันท์ เง่าสุวรรณ์  จ.แม่ฮ่องสอน/รายงาน