สมาคมทุเรียนไทย เตรียมรับมือพิษโควิด-19

438

จากสถานการณ์โรคไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ที่ได้มีการแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้ ได้สร้างความกังวลใจให้กับทั้งชาวสวนทุเรียนและทางผู้ประกอบการส่งออกทุเรียน กลัวผลกระทบจากโควิด-19 จะทำให้ส่งออกทุเรียนไม่ได้ เสียหายเป็นมูลค่าหลายหมื่นล้านบาท

นายภานุศักดิ์ สายพานิชน์  นายกสมาคมทุเรียนไทย  เปิดเผยว่า ได้รายงานสถานการณ์โรคไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ที่กำลังระบาดอยู่ทั้งเขตภาคตะวันออก และ ภาคใต้ ซึ่งเป็นแหล่งปลูกทุเรียนส่งออกของประเทศไทยกับทางกระทรวงการต่างประเทศ เพื่อเตรียมพร้อมรับมือในช่วงทุเรียนออกในอีก 3 เดือนข้างหน้า โดยได้รายงานเรื่องการเตรียมความพร้อมรับมือป้องกันทั้งของชาวสวนทุเรียนและผู้ประกอบการส่งออก ทั้งมาตรการต่างๆที่กำลังจะออกมาเพื่อให้การส่งออกทุเรียนเป็นไปอย่างราบรื่นและสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคและพ่อค้าทั้งของประเทศจีนและประเทศไทย

ในปี 2563 ที่ผ่านมา ประเทศไทยมีปริมาณการส่งออกทุเรียนโดยรวมประมาณ  1,145,919 ตัน มูลค่ามากกว่า 70,000 ล้านบาททั้งนี้ ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อราคาทุเรียน คือ การบริโภคในประเทศปรับตัวเพิ่มขึ้น และเป็นที่ต้องการ ของผู้บริโภคชาวจีน ทำให้มีการส่งออกมาก และช่วงโควิด-19 ที่ระบาดเมื่อปี 2563 ส่งผลกระทบน้อยกับการส่งออกทุเรียนของประเทศไทย แต่ปี 2564 นี้สถานการณ์โควิท-19 ได้กลับมาแพร่ระบาดอีกครั้ง และครั้งนี้มีการระบาดทางเขตภาคตะวันออกอย่างแพร่หลาย จนชาวสวนและผู้ประกอบการส่งออกเริ่มกังวลว่าจะส่งผลกระทบการการส่งออกทุเรียนในปีนี้ ซึ่งจากข้อมูลมีการคาดการณ์ว่าทางเขตภาคตะวันออกจะมีผลผลิตที่พร้อมส่องออกในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วประมาณร้อยละ 10 เป็นจำนวนมากกว่า 418,400 ตัน โดยทางกระทรวงการต่างประเทศได้รับทราบข้อมูลเบื้องต้นและจะไปประสานไปกับทางสถานทูตไทย ที่ประเทศจีน เพื่อแจ้งให้ทราบถึงการเตรียมความพร้อมในมาตรการต่างๆของชาวสวนทุเรียนไทยและผู้ประกอบการส่งออกของไทย

หลังจากรายงานให้ทางกระทรวงการต่างประเทศรับทราบ ทางสมาคมทุเรียนไทยเตรียมยื่นหนังสือรายงานไปยังกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกทุเรียนไทย คือ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงการต่างประเทศ กับการรับมือและมาตรการป้องกันไวนัสโคโรนา (โควิด-19) ต่อไป

กานต์ เหมสมิติ รายงาน