แม่ฮ่องสอนคุมเข้มตรวจคัดกรองข้ามจังหวัด

167

7ม.ค.64 ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย โดยนายกรัฐมนตรี ได้ยกระดับการบังคับใช้มาตรการป้องกันโรค ในพื้นที่ควบคุมสูงสุด ที่ต้องมีมาตรการเข้มงวด และการปราบปรามและลงโทษผู้กระทำผิด ส่งผลให้เกิดการระบาดของโรคโควิด 19เพื่อให้การตรวจคัดกรองการเดินทางข้ามจังหวัด จะมีการจัดตั้งจุดตรวจ ด่านตรวจในเส้นทางรอยต่อระหว่างจังหวัด และให้ทุกภาคส่วนจัดตั้งจุดตรวจคัดกรองในเส้นทางรอง รวมทั้งให้นายอำเภอประชาสัมพันธ์ผ่าน หอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน เพื่อขอความร่วมมือประชาชนงดหรือชะลอการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัด เว้นแต่กรณีมีเหตุจำเป็น

และยังได้ย้ำว่า ในการตรวจคัดกรองการเดินทางข้ามจังหวัด กรณีเดินทางออกนอกพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 5 จังหวัด จะเน้นการตรวจคัดกรอง ทั้ง การตรวจวัดอุณหภูมิ สอบถามเหตุผลความจำเป็นและสถานที่ปลายทาง การติดตั้งแอปพลิเคชัน “หมอชนะ” และสวัสดีแม่ฮ่องสอน และการตรวจสอบเอกสารการรับรอง ส่วนกรณีเดินทางออกนอกพื้นที่ควบคุมสูงสุด 23 จังหวัด เน้น ตรวจวัดอุณหภูมิ การสังเกตอาการ สอบถามเหตุผลความจำเป็นและสถานที่ปลายทาง  การติดตั้งระบบแอปพลิเคชัน “หมอชนะ” และสแกนคิวอาร์โค้ด สวัสดีแม่ฮ่องสอน กรณีเดินทางออกนอกพื้นที่ควบคุมและเฝ้าระวังสูง 49 จังหวัด เน้นการตรวจวัดอุณหภูมิ สังเกตอาการผู้เดินทาง และสอบถามสถานที่ปลายทาง

ชนานันท์ เง่าสุวรรณ์  จ. แม่ฮ่องสอน/รายงาน