เริ่มกักตุนไข่ไก่ หลังราชบุรีประกาศเป็นพื้นที่สีแดง

124

จากกรณีศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 ประกาศให้จังหวัดราชบุรี เป็นหนึ่งใน 28 จังหวัด ที่ต้องดำเนินมาตรการพื้นที่ควบคุมสูงสุด มีผลตั้งแต่วันที่ 4 ม.ค.64 เป็นต้นไป  เมื่อวันที่ 6 ม.ค.64 ผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปที่ร้านไข่ไก่ทองประเสริฐ ตั้งอยู่หมู่ 6 ต.เบิกไพร อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี เป็นร้านค้าไข่ไก่ทั้งส่งและปลีกใหญ่ที่สุดในภาคตะวันตก พบว่ามีกลุ่มผู้ค้าปลีกและประชาชน ต่างทยอยเดินทางมาซื้อไข่ไก่กันอย่างต่อเนื่อง

น.ส.สันทะนี ผะดาศรี เจ้าของร้านไข่ไก่ทองประเสริฐ เปิดเผยว่า ทางร้านมีปริมาณไข่ไก่หมุนเวียนประมาณ 15 ล้านฟองต่อเดือน โดยจะมีกลุ่มผู้ค้าปลีกจากพื้นที่ภาคตะวันตก ภาคกลาง ภาคใต้ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มารับไปขายต่ออีกทอดหนึ่ง รวมถึงประชาชนในพื้นที่ซื้อไปรับประทานในครัวเรือน

หลังจากจังหวัดราชบุรี ถูกประกาศให้เป็นพื้นที่สีแดง ต้องมีมาตรการควบคุมสูงสุด กลุ่มผู้ค้าปลีกทั้งในพื้นที่และต่างจังหวัด เริ่มเดินทางมาซื้อไข่ไก่ไปกักตุนเพื่อเก็งกำไร รวมไปถึงชาวบ้านบางส่วนที่ตื่นตระหนกกับข่าว ทำให้มียอดจำหน่ายเพิ่มมากกว่าปกติถึงร้อยละ 50 แต่ปริมาณความต้องการของผู้ซื้อยังมีน้อยกว่า เมื่อเทียบกับช่วงที่พบการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 รอบแรก ที่ประกาศใช้มาตรการเคอร์ฟิว เนื่องจากประชาชนเริ่มเข้าใจในระบบและลดการกักตุน สำหรับราคาจำหน่ายหน้าร้าน ปัจจุบันไข่ไก่ขนาดจับโบ้ราคาแผงละ 100 บาท เบอร์ 0 ราคา 95 บาท เบอร์ 1 ราคา 85 บาท และเบอร์ 2 ราคา 80 บาท

ถึงแม้ว่าในขณะนี้จะมีการปลดระวางแม่ไก่ในระบบบางส่วน ซึ่งจะทำให้ไข่ไก่ขนาดใหญ่ลดปริมาณลง ส่งผลให้ในระยะสั้นราคาอาจมีการขยับขึ้นเพียงเล็กน้อย ขึ้นอยู่กับนโยบายการส่งออกไข่ไก่ของภาครัฐ หากไม่มีการส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศ ปริมาณไข่ไก่ในระบบสำหรับการบริโภคภายในประเทศก็จะมีเพียงพอ อีกทั้งประชาชนเริ่มมีความเข้าใจในสถานการณ์และมีการวางแผนรับมือกับวิกฤติ จึงคาดว่าราคาน่าจะไม่มีการขยับขึ้น.

เดชา โพธิ์ตั้งธรรม จ.ราชบุรี/ รายงาน