สสจ.อุตรดิตถ์ ยืนยัน มีผู้ติดเชื้อแค่ 3 ราย

156

เมื่อวันที่ 6 มกราคม 64 เวลา 09.00 น. นายแพทย์เกษม  ตั้งเกษมสำราญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ เปิดเผยว่า ปัจจุบันจังหวัดอุตรดิตถ์ มีผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน 3 ราย ซึ่งเป็นการตรวจค้นหาเชื้อเชิงรุกในกลุ่มเสี่ยงผู้ค้าขายอาหารทะเลสด ที่มีการไปรับซื้อจากจังหวัดสมุทรสาคร ทำให้พบติดเชื้อดังกล่าว โดยตรวจพบผู้ติดเชื้อรายที่ 3 เมื่อวันที่ 23 ธ.ค.2563 และหลังจากนั้นก็ไม่พบผู้ติดเชื้ออีกเลย ดังนั้น กรณีที่มีการเผยแพร่ข่าวและแชร์กันในสื่อออนไลน์ ว่าจังหวัดอุตรดิตถ์มีผู้ติดเชื้อฯ 4 รายนั้น เป็นความเข้าใจผิดของผู้กรอกข้อมูล ซึ่งปัจจุบันได้มีการแก้ไขตัวเลขให้ถูกต้องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อ รับฟังข้อมูลข่าวสารจากทางกระทรวงสาธารณสุข หรือทางจังหวัดอย่างใกล้ชิด รวมถึงขอให้เลือกรับข้อมูลข่าวสารจากแหล่งข่าวที่มีความน่าเชื่อถือ และตรวจสอบข้อมูลก่อนแชร์ต่อทุกครั้ง

“สำหรับ การรักษาผู้ป่วยยืนยันโรคโควิด-19 ขณะนี้ผู้ป่วยรายที่ 1 และรายที่ 2 ได้รับรักษาจนหายดีแล้ว โดยมีการตรวจเชื้อฯ ซ้ำ ผลปรากฏว่าไม่พบเชื้อ จึงได้ส่งตัวกลับบ้านเมื่อวันที่ 5 ม.ค.ที่ผ่านมา และผู้ป่วยรายที่ 3 จะมีการตรวจเชื้อฯอีกครั้งในวันที่ 8 มกราคม.64 หากถ้าไม่พบเชื้อโควิด-19 ก็ส่งตัวกลับบ้าน โดยผู้ติดเชื้อทั้ง 3 ราย เมื่อกลับบ้านจะต้องกักตัวที่บ้านเพิ่มเติมอีก 14 วัน เพื่อติดตามอาการต่อไป”นพ.เกษม  ตั้งเกษมสำราญ สสจ.อุตรดิตถ์ กล่าว

ประสิทธิ์   ผึ้งสุข  จ.อุตรดิตถ์/ รายงาน