เอ็ม บี เค – เดอะไนน์ เพิ่มมาตรการเชิงรุกสู้โควิด

84

ศูนย์การค้า เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ และ เดอะไนน์ เซ็นเตอร์ พระราม 9 มีการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดอย่างใกล้ชิดและดำเนินมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ตามกระทรวงสาธารณสุขอย่างเข้มข้นมาโดยตลอด เพื่อป้องกันและลดการแพร่ระบาด พร้อมเพิ่มมาตรการป้องกันเชิงรุกในทันทีที่ทราบไทม์ไลน์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 เข้ามาใช้บริการภายในศูนย์ฯ โดยดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อและอบโอโซน เพื่อดูแลสุขอนามัย ความปลอดภัยสูงสุด และความมั่นใจของพันธมิตรร้านค้า ตลอดจนลูกค้าที่มาใช้บริการ