ซีพี ออลล์ ส่งเสริมธรรมาภิบาลต่อเนื่อง

71

นางสาวลาวัณย์  เตียงหงษากุล (แถว 1 ที่ 5 จากซ้าย) ประธานคณะอนุกรรมการบรรษัทภิบาล  บมจ.ซีพี ออลล์ ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอร์รี่ นำทีมคณะทำงานคณะอนุกรรมการบรรษัทภิบาล และตัวแทนคนรุ่นใหม่จากหน่วยงานต่างๆ และบริษัทในกลุ่มธุรกิจร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์สร้างความเข้าใจและจดจำ “คาถาบรรษัทภิบาล ซีพี ออลล์” ซึ่งสื่อความหมายถึงคุณสมบัติของผู้ที่มีธรรมาภิบาล เพื่อสร้างความตระหนักให้กับผู้บริหารและพนักงานในการทำงานในทุกภาคส่วน  ณ อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ สีลม เมื่อเร็วๆ นี้