บิ๊กคลีนนิ่ง บขส.สร้างความมั่นใจ

123

เทศบาลนครสกลนคร ร่วมกับทหาร  ร.3พัน 1 ค่ายกฤษสีวะรา จัด Big Cleaning  ล้าง บขส แห่งที่ 2 และฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคทุกแห่งป้องกันและลดความเสี่ยงติดเชื้อโควิด-19

เมื่อวันที่ 5  มกราคม 2564  เวลา 09.00 น.ที่สถานีขนส่งแห่งที่ 2 จ.สกลนคร  นายโกมุท ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีนครสกลนคร พร้อม คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ พนักงาน จิตอาสา และกำลังพลจาก กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 3 มทบ.29  ค่ายกฤษสีวะรา พร้อมกันล้างสถานีขนส่งแห่งที่ 2 เทศบาลนครสกลนคร เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงจากเชื้อโควิค-19 ที่กำลังระบาดละลอก 2  แม้ว่าจังหวัดสกลนครจะยังไม่มีผู้ติดเชื้อก็ตาม  แต่ก็เป็นการเฝ้าระวังและป้องกันอย่างเต็มที่

กิจกรรม Big Cleaning เป็นการล้างทำความสะอาดพื้นถนนและทางเดินโดยรอบ สถานีขนส่งแห่งที่ 2  เพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้ที่เข้ามาใช้บริการ ว่าสถานีขนส่งแห่งนี้มีความสะอาด ปลอดภัย และปลอดโรค ตามมาตรการยกระดับการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19   โดย นายโกมุท ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีนครสกลนคร กล่าวว่า มีการทำความสะอาดสถานีขนส่งแห่งที่ 2 ทางเทศบาลฯ มีการปฎิบัติเป็นประจำอยู่แล้ว การมาล้างตลาดครั้งนี้ก็เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนว่าทางจังหวัดและเทศบาล พร้อมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถรับมือกับสถานการณ์โควิค-19 ได้ โดยกิจกรรมต่อไป จะมีการเข้าล้างตลาดสดจะมี 4 วัน โดยทำความสะอาจตลาดทุกแห่งในเขตเทศบาลฯ หลังจากล้างพื้นเสร็จ จะนำเครื่องพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อมาทำการฉีดพ่นซ้ำ จนทั่วบริเวณตลาดอีกครั้ง

วัฒนะ แก้วก่า  สกลนคร /รายงาน