สกลนครสั่งปิดโรงเรียน-จัดสอนออนไลน์

161

โรงเรียนกว่า 30 แห่ง ในพื้นที่จังหวัดสกลนคร  ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ 3-7 วัน  เพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 พร้อมระดมทำความสะอาด และจัดสอนแบบออนไลน์

วันที่ 5 มกราคม 2564  นายสังวาลย์ ศรีโคตร ศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร  กล่าวถึงกรณี ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นการศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 สกลนคร และสังกัดสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 เขต 2 และเขต 3 จำนวนกว่า 30  แห่ง เช่น โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล และโรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ได้ประกาศปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ  เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เป็นระยะเวลา 3-7 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2564 เป็นต้นไป เพื่อลดปัจจัยเสี่ยง และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  ภายในโรงเรียน  โดยนายชัยวัฒน์  วาทะวัฒนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล อำเภอเมืองสกลนคร กล่าวว่า ได้ประกาศปิดโรงเรียน 4 วัน เพื่อดูสถานการณ์ ระหว่างวันที่ 5- 8 มกราคม 2564 เพื่อสร้างความสบายใจให้กับผู้ปกครอง

พร้อมทั้งได้ระดมกำลังช่วยกัน Big Cleaning โรงเรียน ทำความสะอาดทั่วบริเวณ โดยเฉพาะจุดสัมผัสต่างๆ ด้วยแอลกอฮอล์ และเตรียมความพร้อม จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ให้กับนักเรียนได้เรียนอยู่ที่บ้าน ถึงจะปิดโรงเรียนแต่นักเรียนยังคงเรียนรู้ได้จากที่บ้าน  ทั้งนี้ จังหวัดสกลนคร โดยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสกลนคร ได้กำหนดพื้นที่สถานการณ์ให้เป็นพื้นที่เฝ้าระวังสูง (สีเหลือง) ทุกอำเภอ พร้อมวางมาตรการเข้มป้องกันโรคโควิด–19 ในสถานศึกษา และสถานประกอบการ โดยให้โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดสกลนคร เปิดการเรียนการสอนได้ตามปกติ และให้สถานศึกษาดำเนินการป้องกันโรคโควิด–19 ตามมาตรการของสาธารณสุขอย่างเข้มข้น เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  ส่วนสถานการณ์ตรวจหาเชื้อสะสม 896 ราย อยู่ระหว่างกักตัว 14 วัน 17,747 ราย และยังไม่มีผู้ป่วย

วัฒนะ แก้วก่า จ.สกลนคร /รายงาน