เมืองคอนคุมเข้มตลาดสด-ปิดโรงเรียน15วัน

61

เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารจอดรถ สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช นายไสว เขียวจันทร์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในที่ประชุมเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อเตรียมความพร้อมมาตรการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีมาตรการออกมาล่าสุดประกาศปิดโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลทุกแห่ง ตั้งแต่วันที่ 6-20 มกราคม 2564 ตามคำสั่งของ ผวจ.นครศรีธรรมราช และมีมาตรการเกี่ยวกับ การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ณ ตลาดสดเทศบาล (ตลาดคูขวาง)  โดยจัดให้มีทางเข้าออก 3 ทาง ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ตรวจวัดอุณหภูมิ ประจำแต่ละจุด มีการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อบริเวณจุดเสี่ยง

ทั้งนี้ขอความร่วมมือกับประชาชนให้สวมหน้ากากอนามัยและใช่เจลแอลกอฮอล์ล้างมือบ่อยๆ และให้ประชาชนที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงให้โทรแจ้งประธานชุมชน หรือกองสวัสดิการสังคม หรือประธาน โทร 075-342880 ต่อ 118 ในการนี้มี ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

สิวะ พันธภาค จ.นครศรีธรรมราช/รายงาน