บริการคลินิกส่งยาทางไปรษณีย์ ลดเสี่ยงโควิด-19

230

วันที่ 5 ม.ค. นพ.ธิติ แสวงธรรม ผอ.รพ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี เปิดเผยว่า โรงพยาบาลบ้านโป่ง เปิดโครงการ “คลินิกส่งยาทางไปรษณีย์” ซึ่งถือเป็นมาตรการสำคัญ ที่จะลดความเสี่ยงในการแพร่เชื้อโรคระบาดไวรัสโควิด-19 เน้นกลุ่มผู้ป่วยที่นัดรับยาต่อเนื่อง ตั้งแต่วันนี้ – 28 ก.พ.64 หรือผู้ป่วยที่มีอาการปกติ แต่ไม่ประสงค์จะมาโรงพยาบาล ต้องการให้ส่งยาไปที่บ้าน พบว่าส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มผู้สูงอายุ ที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สูงกว่าบุคคลอื่น และมีความจำเป็นที่จะต้องเดินทางมารับยาตามเวลานัดที่โรงพยาบาลกำหนด ซึ่งทางโรงพยาบาลบ้านโป่ง จะดำเนินการประสานกับแพทย์เจ้าของไข้ ในการพิจารณาส่งยาให้ถึงบ้าน สำหรับยาที่เป็นข้อยกเว้นไม่สามารถส่งได้คือ ยาแช่เย็น ยาเสพติดและวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท รายการยาน้ำหรือน้ำเกลือ จะพิจารณาตามความเหมาะสมต่อไป ผู้ป่วยสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่หมายเลข 06-1384-7343 หรือ 032-222841 ต่อ 432

เดชา โพธิ์ตั้งธรรม จ.ราชบุรี/รายงาน