นอภ.บ้านโป่ง คุมเข้มสถานบริการป้องกันโควิด-19

72

นายยุทธพร พิรุณสาร นอภ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี เปิดเผยว่า ตามนโยบายของ นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผวจ.ราชบุรี สั่งการให้รักษาความสงบเรียบร้อยในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2564 และคุมเข้มมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคไวรัสโควิด-19 โดยทางอำเภอบ้านโป่ง ประสานกับ พ.ต.อ.ปิยะพงษ์ วงค์เกตุใจ ผกก.สภ.บ้านโป่ง พร้อมกำลังตำรวจ ฝ่ายปกครอง และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข บูรณาการร่วมกันตรวจสถานบริการ และสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการในพื้นที่ เพื่อให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด -19 (ศบค.) และตามคำสั่งของ จ.ราชบุรี ที่ 5687/2563 ฉบับที่ 16 ลว.25 ธ.ค.2563 อย่างเคร่งครัด ผลการตรวจสอบพบว่า สถานบริการและสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 มีผู้มาใช้บริการภายในร้านไม่แออัด นักท่องเที่ยวลดลง เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด และปิดตามเวลาที่ทางราชการกำหนด ต่อมาไปตรวจเยี่ยมการปฏิบัติหน้าที่ของจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พร้อมมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานต่อไป.

เดชา โพธิ์ตั้งธรรม จ.ราชบุรี/รายงาน