ผอ.สกลราชฯ สั่งปิดโรงเรียนหนีโควิด19

241

วันที่ 4 มกราคม 2564 นายยงยุทธ เขื่อนขันธ์ ผอ.ร.ร.สกลราชวิทยานุกูล อ.เมือง จ.สกลนคร ได้ออกแถลงการณ์ เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 ระลอกใหม่  มีการแพร่ระบาดรุนแรงหลายพื้นที่ของประเทศไทย  โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล มีความตระหนักถึงความปลอดภัยของสุขภาพพลานามัยของข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนทุกคน ที่อาจจะได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดดังกล่าว และเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงในการแพร่ระบาด

ทางโรงเรียนจึงขอประกาศปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ตั้งแต่วันที่ 5 -11 มกราคม 2564 เพื่อเป็นการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 ระลอกใหม่  โดยให้นักเรียนทุกระดับเรียนออนไลน์  ขอความร่วมมือคุณครูผู้สอนทุกท่านได้จัดการเรียนการสอนออนไลน์ให้กับนักเรียนตามตารางเรียน  สำหรับคุณครูทุกท่านให้มาลงเวลาปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ พร้อมจัดการเรียนการสอนออนไลน์ตามตารางเรียน

ทั้งนี้มีรายงานว่า ขณะนี้ยังมีโรงเรียนทั้งระดับประถม และมัธยมอีกหลายอำเภอ ได้ทยอยสั่งปิดโรงเรียนแล้วเช่นกันโดยให้เหตุผลของการสั่งปิดแบบเดียวกัน คือเป็นห่วงคณะครูและนักเรียนต้องเสี่ยงกับการติดเชื้อโควิด19 ซึ่งการสั่งปิดเช่นนี้ ส่งผลกระทบกับบรรดาแม่ค้าหน้าโรงเรียนที่ต้องขาดรายได้ บางคนถึงกับน้ำตาคลอ โดยแม่ค้ากล่าวว่า อยากจะฝากไปถึงผู้ใหญ่ในบ้านเมืองว่าถ้า ะมีการล็อกดาวน์ ก็ขอให้ทำกันอย่างจริงจัง อย่าให้ผู้ที่ติดเชื้อเข้ามาในพื้นที่ ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน หลายรอบหลายครั้ง  ครั้งก่อนก็แทบจะหมดตัว พอครั้งนี้เปิดขายได้วันเดียว ท่านผู้ว่าฯ ก็มาสั่งปิดโรงเรียนแบบนี้ พวกตนไม่รู้จะทำยังไงแล้ว

วัฒนะ แก้วก่า จ.สกลนคร/รายงาน