บางกอกแอร์เวย์สเซ็นเอ็มโอยูส่งเสริมผลิตภัณฑ์ไทยสู่สากล

76

กรุงเทพฯ / 4 มกราคม 2564 – เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส โดย นางจันทร์ทิพย์ ทองกันยา รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (ที่ 5 จากขวา) เป็นผู้แทนบริษัทฯ ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือ “โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อจำหน่ายบนเครื่องบิน ครั้งที่ 3” ร่วมกับกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานภาคีอีก 11 แห่ง ได้แก่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด บริษัท คิงเพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด กลุ่มเซ็นทรัล บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด บริษัท ไอคอนสยาม จํากัด และบริษัท มอลล์ (ไทยแลนด์) จำกัด

การลงนามความร่วมมือ “โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อจำหน่ายบนเครื่องบิน ครั้งที่ 3”  มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือในการส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนา การเพิ่มช่องทางจำหน่าย และประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ผู้ผลิตในชุมชน สร้างภาพลักษณ์ และคุณค่าของผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากภูมิปัญญาไทยสู่สากล โดยบริษัทฯ จะคัดเลือกผลิตภัณฑ์จากชุมชนเพื่อจำหน่ายบนเครื่องบินและภาคพื้น รวมถึงประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวผ่านนิตยสารบนเครื่องบิน ของสายการบินฯ

กานต์ เหมสมิติ รายงาน