เครือเอ็ม บี เค ปิดให้บริการร้านค้าบางพื้นที่

76

ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ พาราไดซ์ พาร์ค  พาราไดซ์ เพลส และ เดอะไนน์ เซ็นเตอร์ พระราม 9 ยังคงเปิดให้บริการตามปกติ แต่จะมีการปิดให้บริการร้านค้าบางพื้นที่ชั่วคราว เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการลดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 15 ) ลงวันที่ 1 มกราคม 2564 ดังต่อไปนี้

 1. สวนน้ำ สวนสนุก
 2. สนามเด็กเล่น
 3. สถานที่เล่นตู้เกม
 4. ร้านเกม และร้านอินเทอร์เนต
 5. โรงเรียนสอนศิลปะการต่อสู้
 6. สนามแข่งขันทุกประเภท
 7. สนามพระเครื่อง ศูนย์พระเครื่อง
 8. สถานเสริมความงาม (ไม่ได้รับอนุญาตเป็นคลินิคเวชกรรม) สถานที่สักหรือเจาะผิวหนังหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย
 9. สถานที่ออกกำลังกายฟิตเนส
 10. สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ สปา และสถานประกอบการนวดแผนไทย นวดฝ่าเท้า
 11. สถาบันลีลาศ หรือ สอนลีลาศ
 12. โรงเรียน สถาบันกวดวิชาและสถาบันการศึกษาทุกประเภท เว้นแต่งเป็นการดำเนินการสื่อสารแบบทางไกลหรือด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์

ตั้งแต่ วันที่ 2 มกราคม 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

ศูนย์การค้าในเครือเอ็ม บี เค มีความตั้งใจที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายของไวรัสโควิด-19 รวมถึงให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยของผู้ประกอบการร้านค้า ลูกค้า และพนักงานของบริษัทอย่างสูงสุด  โดยที่ศูนย์การค้าในเครือเอ็ม บี เค ยังคงมีมาตรการดูแลรักษาความปลอดภัย เฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ต่อเนื่องจากที่ได้ดำเนินการมาตั้งแต่ที่มีการแพร่ระบาด เพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้มาใช้บริการ และดำเนินมาตรการดูแลลูกค้าได้อย่างรวดเร็วตามสถานการณ์

ทั้งนี้ ลูกค้าของศูนย์การค้าในเครือเอ็ม บี เค สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เอ็ม บี เค คอนแทคท์ เซ็นเตอร์ 1285
ระหว่างเวลา 08.30 น.- 22.00 น.