พ่นยาฆ่าเชื้อบนโรงพักคลองลึก

153

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 2 ม.ค. 64 พ.ต.อ.ชนณพัฒน์  ศิริเลิศ ผกก.สภ.คลองลึก จ.สระแก้ว พร้อม พ.ต.ท.ณัฐพล ชนะศุภกาญจน์ สวป.สภ.คลองลึก จ.สระแก้ว ประสานความร่วมมือไปยัง นายวิบูลย์  ศรีมั่นคงธรรม หัวหน้ากลุ่มด่านกักกันสัตว์ที่ 2(ภาคตะวันออก)/หน.ด่านกักกันสัตว์สระแก้ว เพื่อขอสนับสนุนรถโมบายมาฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อป้องกันและสกัดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ภายใน สภ.คลองลึก จ.สระแก้ว โดย หน.ด่านกักกันสัตว์สระแก้ว ได้จัดส่งรถโมบายฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อจากกองสารวัตรและกักกัน กรมปศุสัตว์ พร้อม จนท.มาสนับสนุนการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อภายในสถานีตำรวจภูธรคลองลึก

ทั้งนี้ พ.ต.อ.ชนณพัฒน์ ศิริเลิศ ผกก.สภ.คลองลึกฯได้นำ จนท.กองสารวัตรและกักกัน กรมปศุสัตว์ ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อตั้งแต่ด้านหน้า สภ.คลองลึก และภายในสถานีตำรวจภูธรคลองลึก ทุกซอกทุกมุม ไปจนถึงภายในห้องกักขัง  ห้องบริการประชาชนและห้องสุขา เพื่อสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยในการป้องกันไวรัสโควิด-19 ให้กับประชาชนที่มาติดต่อราชการที่ สภ.คลองลึก

ชัชวาลย์  โสภาพันธ์ จ.สระแก้ว/รายงาน