ถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2564

161

“ทรงพระเจริญ” ๑ มกราคม ๒๕๖๔ – นางรฎาวัญ วงศ์ศรีวงศ์ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยทีมงานเสมอภาค นายพิชิต รัชตพิบุลภพ นายวุฒิภัทร แสงทอง นายณัทชลัช​ ผดุงสรรพ​ นำแจกันดอกไม้ไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ​พุทธศักราช ๒๕๖๔ ณ ห้องแดง อาคารหน่วยราชการในพระองค์ ๙๐๔ พระบรมมหาราชวัง